Tunnelbana till Barkarby

REGION STOCKHOLM

Tunnelbanan byggs ut med två stationer - Barkarbystaden och Barkarby. Hela sträckan byggs under jord och 2026 kan du för första gången ta tunnelbanan till Barkarby.

Bas Barkarby

ATRIUM LJUNGBERG

Atrium Ljungberg utvecklar Bas Barkarby - en ny kreativ mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, idrott och lärande.

Huvudkontor och konceptbutik

LIDL

Lidl bygger nytt huvudkontor om 15 000 kvadratmeter, med plats för 600 medarbetare. I kvarteret byggs också en konceptbutik om 2 500 kvadratmeter.

Kontor

KILENKRYSSET

Kilenkrysset utvecklar ett kvarter om 20 400 kvadratmeter för 500 kontorsarbetsplatser mitt i den framväxande stadsmiljön och i ett svårslaget infrastrukturläge.

Polishus

POLISMYNDIGHETEN

Nytt polishus med kontor, reception, passenhet, träningsytor och omklädningsrum.

page 1 of 2