Veddestabron

JÄRFÄLLA KOMMUN

Veddestabron sträcker sig över E18 och Mälarbanan och kommer att knyta ihop den framväxande stadsmiljön i Barkarby på ett helt nytt sätt. Den 21 juni öppnar bron [...]

Knutpunkt för kollektivtrafik

TRAFIKVERKET, REGION STOCKHOLM, JÄRFÄLLA KOMMUN

Barkarby blir en viktig knutpunkt för hela regionen när Stockholm växer. Här möts tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och [...]

Världens modernaste kollektivtrafik

NOBINA, SL, JÄRFÄLLA

I Barkarby utvecklas mobilitetslösningar med ny teknik i takt med att stadsdelen växer fram - till nytta för boende besökare, näringsliv och resenärer. 

page 1 of 2