En plats för nya idéer

Barkarby byggs för framtiden. Det är ett av Sveriges största och mest spännande samhällsbyggnadsprojekt. Det innebär både utmaningar, möjligheter och ett stort ansvar att redan från början tillsammans med byggaktörer göra smarta, innovativa och hållbara val för att bygga en hållbar stadsmiljö där människor och företag kan växa och må bra.

Vi har höga ambitioner och vill vara en föregångare för andra stadsutvecklingsprojekt. Därför har vi stort fokus på utveckling och innovation och har tillsammans med ett antal stora aktörer inom näringsliv och akademi startat Barkarby Science.

Barkarby Science

Barkarby Science är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad. Målet är att utveckla och tillämpa framtidens lösningar inom stadsbyggnad i verklig skala i Barkarby. Med från starten är några av branschens största aktörer.

  • Atrium Ljungberg
  • E.ON
  • Ragn-Sells
  • Hummeltorp
  • Skanska
  • Järfälla hus
  • KTH
  • Södertörns Högskola

Tillsammans fokuserar vi på nya innovativa system, miljöer och tekniska lösningar som skapar en bättre vardag för människan i staden.

Translate »