En plats med historia

Barkarbystaden växer fram i ett område som har en lång och spännande historia. Historien spänner från förhistoriska gravfält och boplats till flygfält för både det militära och civila flyget.

I de södra delarna där det moderna Barkarbystaden nu växer fram ligger Järfälla kyrka, Barkarby torg och Tingshuset. De har alla haft centrala roller i socknens historia. Boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar visar att det har bott människor här från bronsåldern och framåt.

I Barkarby har det alltid varit mycket i luften

Under hela 1900-talet har Barkarby med sitt flygfält varit ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige.

1913 nämns fältet vid Barkarby för första gången som en övningsplats för Arméns flygkår. Under första världskriget blev intresset för flyg allt större. Från Barkarby gick de första utrikesflygningarna till Helsingfors och Berlin 1919, liksom den första postflygningen 1929 – som tog 19 timmar – till London. 1936 invigdes Bromma och då flyttades allt trafikflyg dit och Barkarby stängdes för civil användning.

1938-1974 hade Kungliga Svea Flygflottilj – FB – senare Kungliga Svea flygkår, sin verksamhet på Barkarby flygfält. 1974 lades flottiljen ner och flygplatsen öppnades helt för civilt flyg, men var fortfarande militärt område. Den 1 juni 2010 stängdes flygplatsen helt.

Historiska platser bevaras och nya landmärken skapas

De historiska platser som finns på flygfältet, som flygledartornet, hangaren och landningsbanan, tar vi tillvara och lyfter fram i den nya stadsmiljön. Det ger platsen historia och karaktär.

Barkarbys historia som flygflottilj gör sig också synlig på flera andra sätt; gator och vägar får namn efter svenska flygflottiljer, i Flygplatslekparken leker du på temat flyg och på Stora torget står konstverket Dogfight, en skulpturgrupp av drakar och drakägg som knyter an till jaktflygplanet Draken som flög från flygfältet i Barkarby.

Translate »