En plats för utveckling

Barkarby är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. På historisk mark på det gamla flygfältet i Barkarby och i Veddesta industriområde växer just nu en helt ny stadsmiljö fram i ett läge som är svårt att överträffa.

Här pågår unika infrastruktursatsningar; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regionaltågstation. Det gör Barkarby till ett av de mest tillgängliga områdena i Stockholmsregionen och öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar, dynamisk stadsmiljö och upplevelserikt kultur-, idrotts- och friluftsliv.

Det är en offensiv utveckling av bostäder, kontor, handel och infrastruktur som nu sker i ett av de mest intressanta lägena i Stockholmsområdet. Tillsammans med erfarna och modiga byggaktörer utvecklar vi en livfull stadsmiljö där människor, företag och organisationer får möjlighet att leva, växa, inspireras, utvecklas och må bra sida vid sida.

Översiktskarta – Barkarby växer

Översiktskarta Barkarbystaden

Projekt just nu

Barkarby är en motor i regionen, ett nav där det nya Stockholm växer fram. Tillsammans med erfarna, nytänkande och modiga byggaktörer utvecklar vi Barkarby till en livfull och upplevelserik stadsmiljö. Vi bygger bostäder för familj, singel, sambo, särbo, ung och gammal. Vi bygger för hälsa och idrott i kombination med näringsverksamhet, utbildning och kultur och skapar förutsättningar för att människor, företag och organisationer ska kunna växa, utvecklas och må bra i Barkarby. I dag och i morgon.

Bostäder, förskola och kommersiella lokaler

NORDR

Nordr bygger Veddestaden i Barkarby, sju kvarter, förskola och kommersiella lokaler och cirka 1200 bostäder. Sommaren 2021 startar försäljningen av de första bostäderna och här kommer du bo bra med nära till det mesta.

Tunnelbana till Barkarby

REGION STOCKHOLM

Tunnelbanan byggs ut med två stationer - Barkarbystaden och Barkarby. Hela sträckan byggs under jord och 2026 kan du för första gången ta tunnelbanan till Barkarby.

Skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning

SERNEKE

Serneke utvecklar sju kvarter om totalt 150 000 kvm i direkt anslutning till det nya navet för kollektivtrafik. Stort fokus på hälsa och idrott med Stockholms första skidspår inomhus i kombination med kontor, hotell, handel, upplevelser och bostäder. 

Bas Barkarby

ATRIUM LJUNGBERG

Atrium Ljungberg utvecklar Bas Barkarby - en ny kreativ mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, idrott och lärande.

Huvudkontor och konceptbutik

LIDL

Lidl bygger nytt huvudkontor om 15 000 kvadratmeter, med plats för 600 medarbetare. I kvarteret byggs också en konceptbutik om 2 500 kvadratmeter.

Kontor, bostäder, kommersiella lokaler

SAGAX

Sagax bygger två kvarter om 55 000 kvadratmeter för bostäder, kontor och kommersiella verksamheter i direkt anslutning till det nya kollektivtrafiknavet i Barkarby.

Kontor

KILENKRYSSET

Kilenkrysset utvecklar ett kvarter om 20 400 kvadratmeter för 500 kontorsarbetsplatser mitt i den framväxande stadsmiljön och i ett svårslaget infrastrukturläge.

Polishus

POLISMYNDIGHETEN

Nytt polishus med kontor, reception, passenhet, träningsytor och omklädningsrum.

Sjukhus, äldreboende och bostäder

HEMSÖ

Hemsö planerar för ett kvarter om totalt 55 000 kvadratmeter som ska innehålla sjukhus, äldreboende, andra boendeformer och kommersiella ytor.

Ålstaskolan

JÄRFÄLLA KOMMUN / PEAB

Ålstaskolan byggs för 250 barn i förskola och 350 elever i förskoleklass och årskurs 1-6. Ålstaskolan anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som ADHD, ADD och Aspergers syndrom.

Världens modernaste kollektivtrafik

NOBINA, SL, JÄRFÄLLA

I Barkarby utvecklas mobilitetslösningar med ny teknik i takt med att stadsdelen växer fram - till nytta för boende besökare, näringsliv och resenärer. 

Translate »