En plats för utveckling

Barkarby är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. På historisk mark på det gamla flygfältet i Barkarby och i Veddesta industriområde växer just nu en helt ny stadsmiljö fram i ett läge som är svårt att överträffa.

Här pågår unika infrastruktursatsningar; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regionaltågstation. Det gör Barkarby till ett av de mest tillgängliga områdena i Stockholmsregionen och öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar, dynamisk stadsmiljö och upplevelserikt kultur-, idrotts- och friluftsliv.

Det är en offensiv utveckling av bostäder, kontor, handel och infrastruktur som nu sker i ett av de mest intressanta lägena i Stockholmsområdet. Tillsammans med erfarna och modiga byggaktörer utvecklar vi en livfull stadsmiljö där människor, företag och organisationer får möjlighet att leva, växa, inspireras, utvecklas och må bra sida vid sida.

Översiktskarta – Barkarby växer

Översiktskarta Barkarbystaden

Projekt just nu

Barkarby är en motor i regionen, ett nav där det nya Stockholm växer fram. Tillsammans med erfarna, nytänkande och modiga byggaktörer utvecklar vi Barkarby till en livfull och upplevelserik stadsmiljö. Vi bygger bostäder för familj, singel, sambo, särbo, ung och gammal. Vi bygger för hälsa och idrott i kombination med näringsverksamhet, utbildning och kultur och skapar förutsättningar för att människor, företag och organisationer ska kunna växa, utvecklas och må bra i Barkarby. I dag och i morgon.

Skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning

SERNEKE

Serneke utvecklar sex kvarter om totalt 150 000 kvm i direkt anslutning till det nya navet för kollektivtrafik. Stort fokus på hälsa och idrott med Stockholms första skidspår inomhus i kombination med kontor, hotell, handel, upplevelser och bostäder. 

Studentbostäder och förskola

K2A & SVENSKA STUDENTHUS

K2A och Svenska Studenthus bygger 200 studentlägenheter, en förskola och ett LSS-boende 100 meter från den nya tunnelbanestationen i Barkarbystaden.

Ägandelägenheter

JM

I kvarteret Horisont bor du i en lugn del av Barkarbystaden, men bara ett stenkast från den nya tunnelbanan. När kvarteret står färdigt kommer det att bestå av runt 230 välplanerade bostäder på 1-5 rum och kök, många med balkong. Många lägenheter får utsikt mot grönskande natur.

Bostäder, kontor, kommersiella lokaler, dagligvarubutik


Åke Sundvall bygger ett kvarter mitt emot Barkarbystadens nya tunnelbanestation. Kvarteret kommer att innehålla bostäder och lokaler för verksamheter i gatuplan där dagligvarubutiken blir kvarterets kommersiella mittpunkt.

Kontor, bostäder, restaurang, butiker

RESONA

Resona utvecklar ett kvarter om totalt 27 000 kvadratmeter i ett mycket central och attraktivt läge mittemot Barkarbystadens framtida tunnelbanestation.

Kontor, kommersiella lokaler

SAGAX

Sagax bygger två kvarter om 55 000 kvadratmeter för bostäder, kontor och kommersiella verksamheter i direkt anslutning till det nya kollektivtrafiknavet i Barkarby.

Kvarteret MITTEN

TRICOREAL

Kvarteret MITTEN har entré till tunnelbanan i Barkarby. Här ska Tricoreal skapa en destination med folkliv och stadsliv tillsammans med lokala och globala hjältar.

Vård, äldreboende och bostäder

HEMSÖ

Hemsö planerar för ett kvarter om totalt 55 000 kvadratmeter som ska innehålla vård, äldreboende, andra boendeformer och kommersiella ytor.

Bas Barkarby

ATRIUM LJUNGBERG

Atrium Ljungberg utvecklar Bas Barkarby - en ny kreativ mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, idrott och lärande.

Kontor

KILENKRYSSET

Kilenkrysset utvecklar ett kvarter om 20 400 kvadratmeter för 500 kontorsarbetsplatser mitt i den framväxande stadsmiljön och i ett svårslaget infrastrukturläge.

Translate »