Veddestabron

 

UTVECKLARE Järfälla kommun i samarbete med Trafikverket, Skanska, Kauno Tiltai och Afry

INNEHÅLL Bro över E18 och Mälarbanan

BYGGSTART 18 mars 2019

TRAFIKSTART 21 juni 2022

 

Veddestabron sträcker sig över E18 och Mälarbanan, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände och knyter ihop den framväxande stadsmiljön i Barkarby.

Veddestabron är 530 meter lång, 28 meter bred och har ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området innebär Veddestabron en klar förbättring och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Busstrafik på Veddestabron

Det finns ett körfält i vardera riktning på Veddestabron som är avsett för busstrafik. På Veddestabron finns den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Nedgång för gående från Veddestabron till pendeltåget kommer att öppna i samband med att knutpunkten öppnar  2026.

Ny stationsbyggnad vid Veddestabron

2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Det här blir en ny och viktig knutpunkt för kollektivtrafik som kommer att binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Veddestavägen mot Barkarbystaden. Till höger den nya stationsbyggnaden med träfasad som 2026 blir entré till tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar den framväxande stadsmiljön med Bas Barkarby som öppnade i januari 2022 och det kommande kontoret Eira. (Visionsbild: White Arkitekter) 

Visionsbild från ovan av Veddestabron och den stadsmiljö som ska växa fram runt omkring med nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva rakt in i en ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den kommer att vara kvar och med en promenad på några minuter når du enkelt övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. (Visionsbild: White Arkitekter) 

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägen, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Kort fakta Veddestabron

  • Första spadtaget för Veddestabron togs den 18 mars 2019. Söndagen den 19 juni invigs Veddestabron och två dagar därefter, den 21 juni, öppnar Veddestabron för trafik.
  • Veddestabron är 530 meter lång och 28 meter bred.
  • Veddestabron får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.
  • Veddestabron sträcker sig över E18 och Mälarbanan, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, och kommer att knyta ihop Järfälla och den framväxande stadsmiljön i Barkarby på ett helt nytt sätt.
  • Järfälla kommun är byggherre och har i samarbete med Trafikverket, Kauno Tiltai och Skanska byggt Veddestabron.
Liknande projekt
Translate »