Knutpunkt för kollektivtrafik

 

UTVECKLARE Trafikverket, Region Stockholm, Järfälla kommun

INNEHÅLL Tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg

BYGGSTART 2019

TRAFIKSTART 2026

 

Vid Barkarby station pågår just nu unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken. 2026 är Barkarby en viktig knutpunkt i regionen och länkar sam­man Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra. Barkarby får en svårslagen tillgänglighet och det blir enkelt att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik vid Barkarby station och den framväxande stadsmiljön. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Över E18 sträcker sig Veddestabron som öppnade för trafik den 21 juni 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den ska vara kvar och med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa, med bland annat Stockholmsområdets första skidslinga för längdskidåkning inomhus. (Visionsbild: White Arkitekter)

Det här bygger vi

  • Veddestabron. Öppen för trafik sedan 21 juni 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong. (Trafikverket)
  • Nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)

Barkarby pendeltågsstationen kommer vara kvar

Barkarby pendeltågsstation med perrong kommer vara kvar. Med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen.

Ökat behov av kollektivtrafik när Stockholm växer

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby byggs gemensamt av Trafikverket, Region Stock­holm och Järfälla kommun. Satsningen görs för att möta ett ökat behov av kollektiv­trafik när Stockholmsregionen växer. I anslutning till Barkarby station förvandlas Veddesta södra industri­område och Veddesta gamla centrum till livfull och hållbar stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur.

Visionsbild över den nya knutpunkten för kollektivtrafik som byggs i norra änden av perrongen vid Barkarby station. Närmast i bild ser du perrongen för pendeltåg och de nya plattformarna för regionaltåg och fjärrtåg. Till höger ser du den nya stationsbyggnaden med träfasad och rakt fram den nya bussterminalen. Runt knutpunkten byggs också ny stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur. (Visionsbild: White Arkitekter)

Uppe på Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden med träfasad till höger. Veddestabron öppnade för trafik den 21 juni 2022 och kommer att binda samman den nya stadsmiljön i Barkarby. Från Veddestabron kan du 2026 kliva rakt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar du Bas Barkarby till vänster och det framtida klimatneutrala kontoret Eira till höger. (Visionsbild: White Arkitekter)

Barkarby får en svårlagen tillgänglighet och blir en viktig knutpunkt i regionen med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

Läs mer om Barkarbys läge och kommunikationer

Liknande projekt
Translate »