Tillgänglighet på webben

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur barkarby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar hur vi jobbar med tillgänglighet, vilka eventuella kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för barkarby.se

Järfälla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur barkarby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från barkarby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via formulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG och påtala det.

Anmälan till DIGGs om bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

För er med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Hemsidan saknar uppläsningsfunktion men det finns förberett för aktivering om vi märker behovet hos våra besökare.
 • I få fall har vissa bilder otillräcklig alt-text och bildbeskrivning. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det finns några sidor i nivå 3 som saknar tydlig koppling till menystruktur på grund av att de används på flera ställen på hemsidan.

För er med nedsatt finmotorik eller styrka

 • I få fall har vissa bilder otillräcklig alt-text och bildbeskrivning. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det finns några sidor i nivå 3 som saknar tydlig koppling till menystruktur på grund av att de används på flera ställen på hemsidan.

För er med nedsatt rörlighet

 • I få fall har vissa bilder otillräcklig alt-text och bildbeskrivning. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det finns några sidor i nivå 3 som saknar tydlig koppling till menystruktur på grund av att de används på flera ställen på hemsidan.

För er med kognitiv nedsättning

 • Hemsidan saknar lättlästa versioner av sidorna. Detta kommer åtgärdas löpande.
 • I få fall har vissa bilder otillräcklig alt-text och bildbeskrivning. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för skärmläsaranvändare. Vi jobbar med uppdateringar löpande.
 • Det finns några sidor i nivå 3 som saknar tydlig koppling till menystruktur på grund av att de används på flera ställen på hemsidan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av barkarby.se.
Webbplatsen publicerades den 15 oktober 2020.
Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2020.

Translate »