Kategori: B-hjärtat, Nyhet

Järfälla har ökat takten ytterligare för att snabba på klimatomställningen och det har givit resultat. I årets ranking från Aktuell Hållbarhet får Järfälla sin hittills högsta placering och hamnar på tredje plats bland Sveriges 290 kommuner, högst av alla i Stockholmsregionen.

Varje år rangordnar tidningen Sveriges kommuner baserat på deras miljöarbete. Järfälla klättrar en placering i rankingen Miljöbästa kommun och hamnar 2023 på tredje plats bland landets 290 kommuner.

Jag är mycket glad över den här rankingen. Den är ett kvitto på att de insatser vi gjort har haft effekt. Vi kommer fortsätta satsa på miljö och klimat det är en ödesfråga för Järfälla, Sverige och hela världen, säger Aphram Melki (C) Kommunalråd med ansvar för miljö, integration och trygghet.

Herrestaskolan, byggd i massivträ och utifrån de krav som finns för Miljöbyggnad Guld. 

Resultat baserat på fakta

Rankningen Bästa miljökommun baseras på Aktuell Hållbarhets årliga kommunenkät samt aktuell data från tio andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, SKR:s databas Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige samt nyckeltal om klimatdata. Nytt för i år är att de konsumtionsbaserade utsläppen även kartlagts.

Det här är resultatet av ett systematiskt och långsiktigt arbete både från kommunen och i samverkan med flera andra aktörer. Bland annat var vi 2017 med och såg till att Järfälla var först i landet att ta fram en koldioxidbudget, i början av 2023 antog vi en ny ambitiös miljöplan och i stadsutvecklingen är hållbarhet ett bärande perspektiv, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktigt med samverkan

En framgångsfaktor i Järfällas hållbarhetsarbete är samverkan med såväl offentlig sektor som näringsliv och därför ingår Järfälla i det regionala initiativet Klimatarena Stockholm. Kommunen har de senaste åren även skrivit under ett politiskt förankrat klimatkontrakt med Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Järfälla har arbetat länge med klimatfrågor och var först i Sverige med att ta fram en koldioxidbudget.

Mer om kommunrankingen

  • Kommunrankingen Miljöbästa kommun har tagits fram av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Miljöbarometern, Klimatsekretariatet och New Republic.
  • Syftet med rankingen är att undersöka hur kommunerna inkluderar klimat- och hållbarhetsfrågor i sitt arbete.
  • Kommunrankningen baseras på en enkät som skickats ut till alla Sveriges 290 kommuner, samt på data från ett flertal offentliga källor.
  • 2022 placerade sig Järfälla på fjärde plats i rankingen.

Här kan du ta del av 2023 års kommunrankning >>

Här ska människor, företag och organisationer kunna leva, arbeta, växa och må bra – både i dag och i framtiden.

Om klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Barkarbystaden har som mål att bli en klimatneutral stadsdel år 2030. Det innebär att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser från energianvändning, byggnation, transporter och avfall. Under december 2021 antogs Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030 med syfte att konkretisera och snabba på arbetet mot målet om en klimatneutral stad. Handlingsplanen följs upp årligen tillsammans med flera andra styrdokument, där resultatet går att ta del av i Miljöbarometern.

Läs om den senaste uppföljningen av våra 42 åtgärder för att nå målet om ett klimatneutralt Barkarbystaden 2030 >>

Senaste inläggen
Translate »