Kategori: Nyhet, B-hjärtat
Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt som den nya staden växer fram pågår ett intensivt arbete att minska klimatpåverkan. Nu följer vi för första gången upp den handlingsplan med 42 åtgärder som finns för att nå målet om ett klimatneutralt Barkarbystaden 2030.

– Redan från första spadtaget har vi haft höga ambitioner att bygga en hållbar stadsmiljö. Nu har vi ett mycket klart och tydligt mål: Barkarbystaden ska vara en klimatneutral stadsdel senast år 2030, berättar Megha Huber, som är hållbarhetschef i Järfälla.

För att lyckas med det ambitiösa målet arbetar Järfälla kommun sedan ett år tillbaka utifrån en handlingsplan som omfattar 42 åtgärder. Åtgärderna finns inom fem nyckelområden:

  • Energi och resurshantering
  • Hållbar mobilitet
  • Klimatneutral byggnation
  • Innovation, samverkan och medborgarengagemang
  • Klimatanpassning och kolsänkor

– Nu har vi arbetat utifrån handlingsplanen i ett år och för första gången följer vi upp den för att se hur långt vi har kommit. Vi har kommit en bra bit på vägen – flera av åtgärderna har vi genomfört och många av dem har vi påbörjat, berättar Megha.


Herrestaskolan, byggd i massivträ och utifrån de krav som finns för Miljöbyggnad Guld. 

Biokol i planteringar

En åtgärd som pågår är att använda biokol i Barkarbystadens planteringar. Biokol binder koldioxid och fungerar som kolsänka samtidigt som det förbättrar jordens odlingsegenskaper genom sin vattenhållande förmåga.

– Ett exempel är att vi i Barkarbystaden generellt har biokol i växtbäddar för gatuträd, vilket hjälper till att minska klimatpåverkan samtidigt som träden mår bättre. Det ger en grönare och mer hållbar stadsmiljö, säger Lottie Blomgren, stadsträdgårdsmästare i Järfälla.


Karlslundsvägen i Barkarbystaden.

NollCO2-certifiering

En annan åtgärd är att projektera och certifiera nya byggnader enligt NollCO2. Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens klimatpåverkan redovisas och balanseras så att byggnaden inte har någon påverkan på klimatet.

– Vi bygger just nu en ny sopsugsterminal enligt NollCO2-certifieringens kriterier, berättar Jan Kettisen, som är avdelningschef för VA och avfall.

Kommunen ställer också höga krav i sina markanvisningstävlingar.

– I våra två senaste markanvisningstävlingar var NollCO2-certifiering meriterande. De två byggherrar som vann, Riksbyggen och Storstaden Bostad, ska båda bygga utifrån NollCO2-certifiering där bland annat konstruktion av trä, växthus på taken med odling för de boende och gröna väggar som en del av gestaltningen är viktiga parametrar, berättar Toni Chmielewski som är projektchef.

Riksbyggen bygger med NollCO2-certifiering i Barkarbystaden. Visionsbild: Witte Sundell

Klimat- och energinätverk

Ytterligare en åtgärd som genomförts är att starta ett klimat- och energinätverk för bostadsrättsföreningar. Målet med nätverket är att öka föreningarnas kunskap kring energieffektivisering och att inspirera till åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan från privatägda fastigheter.

– Nätverket fungerar som en plattform för erfarenhetsutbyte, där bostadsrättsföreningarna kan dela med sig av tips och råd till varandra för att minska sin förenings energiförbrukning och kostnader. Det kan exempelvis handla om att skaffa solceller, åtgärda fönster eller att installera laddstolpar i sin förening för att kunna resa mer hållbart, säger Ted Lundberg, klimat- och energirådgivare.

Stort ansvar – stort engagemang

Utvecklingen inom klimatområdet går snabbt och nya tekniska lösningar, forskningsresultat och strategier utvecklas löpande.

– Det ställer såklart höga krav på oss och på en iterativ handlingsplan där vi kontinuerligt följer upp och utvärderar åtgärderna och samtidigt formulerar nya i enlighet med ny forskning och innovation, konstaterar Megha.

Att bygga en helt ny stad från grunden innebär ett stort ansvar, men också fantastiska möjligheter. Megha tycker att det finns ett stort engagemang och hög kompetens hos de samhällsbyggnadsaktörer som utvecklar den nya stadsmiljön i Barkarby.

– Vi kan redan från början göra hållbara, smarta och innovativa val. Vi bygger Barkarby tillsammans och vi har mycket bra förutsättningar att utveckla en stad där en hållbar livsstil blir vardag. Här ska människor, företag och organisationer kunna leva, arbeta, växa och må bra – både i dag och i framtiden, säger Megha Huber.


Här ska människor, företag och organisationer kunna leva, arbeta, växa och må bra – både i dag och i framtiden.

Om Handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden

Här kan du läsa Handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden 2030. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i december 2021 och följs upp årligen tillsammans med flera andra styrdokument. Resultatet går att ta del av i Miljöbarometern.

Om klimatneutrala Barkarbystaden

Att Barkarbystaden år 2030 ska vara en klimatneutral stadsdel innebär att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser från energianvändning, byggnation, transporter och avfall. I dag bor 7 000 invånare i Barkarbystaden. Antalet ökar i snabb takt allteftersom nya kvarter står klara. År 2026 är Barkarbystaden en knutpunkt för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, fjärrtåg, pendeltåg och buss, vilket ger fantastiska möjligheter att resa hållbart i regionen för de som bor, lever, arbetar och besöker Barkarby.

Senaste inläggen
Translate »