Kategori: B-hjärtat, Nyhet

I Barkarby växer Stockholms nya knutpunkt för kollektivtrafik fram. Arbetet pågår för fullt och under sommaren kommer det att hända mycket i området. Kolla in den nya filmen som visar hur det ser ut i dag och hur det kommer att se ut om bara tre år – 2026. 

Om tre år, 2026, kommer du att kunna kliva rakt in i en helt ny stationsbyggnad direkt från Veddestabron i Barkarby. Härifrån kan du då enkelt ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller besöka släkt och vänner. Tillgängligheten blir svårslagen och närheten alltid nära.

 

Det här händer under sommaren

I sommar, under avstängningen av Mälarbanan, arbetar Trafikverket med de nya plattformarna för regionaltåg och med den nya entrén till Barkarby station. En cirka 50 meter hög kran är monterad vid den nya stationsentrén i närheten av Veddestabron. Kranen har en lyftkapacitet på sex ton, en lyftvidd på 80 meter och kan sträcka sig över till andra sidan järnvägen. Kranen är en av få som finns i Sverige med den här typen av lyftkapacitet.

Nya plattformar för regionaltåg och fjärrtåg

Trafikverket tar bort spår på fem ställen så att de har möjlighet att gjuta pålplintar till kanterna på plattformarna. När gjutningen är klar monterar de plattformskanterna innan de monterar tillbaka spåren. Parallellt med plattformsarbetet kommer de att schakta och lägga spillvattenledning under spåret. 

Ny entré till stationen

Under sommaren planerar Trafikverket även att få skalet till den nya stationsentrén på plats. Bland annat kommer Trafikverket att montera limträstommar som de lyfter över järnvägen till stationshuset. De kommer också att gjuta klart den den djupa delen av den nya vänthallen, för att sedan börja arbetet med den grunda delen efter sommaren.

Ny bussterminal

I sommar fortsätter också Region Stockholm arbetet med den nya bussterminalen och skalet till vänthallen börjar att ta form. Bussterminalen ska även den stå klar 2026 med vänthall och lokaler för verksamheter.

Det här bygger vi fram till 2026

  • Veddestabron. Öppen för trafik sedan 21 juni 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong. (Trafikverket)
  • Nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)
  • Ny stadsmiljö med plats för livet och arbetslivet. (Järfälla kommun tillsammans med många olika byggaktörer)

Visionsbild över den nya knutpunkten för kollektivtrafik som byggs i norra änden av perrongen vid Barkarby station. Närmast i bild ser du perrongen för pendeltåg och de nya plattformarna för regionaltåg och fjärrtåg. Till höger ser du den nya stationsbyggnaden med träfasad och rakt fram den nya bussterminalen. Runt knutpunkten byggs också ny stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur. (Visionsbild: White Arkitekter)

Barkarby får en svårlagen tillgänglighet och blir en viktig knutpunkt i regionen med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

Läs mer om Barkarby. Stockholms nya knutpunkt 2026

Läs mer om läge och kommunikationer i Barkarby

Senaste inläggen
Translate »