Barkarby sjukhus

 

UTVECKLARE: Hemsö.

INNEHÅLL: Sjukhus med närakut, röntgen och laboratoriemedicin, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrik, familjecentral, äldreboende, trygghetsboende, kommersiella verksamheter.

SÄLJSTART: Ej fastställt.

BERÄKNAD INFLYTTNING: 2025 och framåt.

 

Barkarby sjukhus ska innehålla modern vård som är tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm. Läget blir centralt, mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts.

Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla:

  • sjukhus med närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering
  • familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola
  • äldreboende med ett 60-tal platser
  • trygghetsboende eller annan typ av bostäder

– Barkarby sjukhus kommer att ha ett fantastiskt läge mitt emot den nya knutpunkten för kollektivtrafik. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter.
//Nils Styf, vd Hemsö.

Hemsö utvecklar Barkarby sjukhuset i två steg. I det första steget planeras för ett äldreboende, familjecentral och bostäder. I det andra steget planeras för sjukhuset.

Besök Hemsö

Visionsbild och läge

Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola samt äldreboende med ett 60-tal platser. (Visionsbild: BSK Arkitekter)

Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk.

Liknande projekt
Translate »