Hemsö


Hemsö planerar för Barkarby sjukhus - framtidens sjukhus där modern vård och omsorg blir tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm..

Byggnadsfirman Viktor Hanson


Byggnadsfirman Viktor Hanson investerar i Barkarbystaden för tredje gången och bygger kvarteret Aftonfalken. Kvarteret ligger mitt i staden mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar.

Serneke


Serneke utvecklar sex kvarter om totalt 150 000 kvm i direkt anslutning till det nya navet för kollektivtrafik. Stort fokus på hälsa och idrott med Stockholms första skidspår inomhus i [...]

Atrium Ljungberg


Atrium Ljungberg utvecklar Bas Barkarby - en ny kreativ mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, idrott och lärande.

Lidl


Lidl bygger nytt huvudkontor om 15 000 kvadratmeter, med plats för 600 medarbetare. I kvarteret byggs också en konceptbutik om 2 500 kvadratmeter.

Kilenkrysset


Kilenkrysset utvecklar ett kvarter om 20 400 kvadratmeter för 500 kontorsarbetsplatser mitt i den framväxande stadsmiljön och i ett svårslaget infrastrukturläge.

Peab


Peab bygger två kvarter om 55 000 kvadratmeter för bostäder, kontor och kommersiella verksamheter i direkt anslutning till det nya kollektivtrafiknavet i Barkarby.

Skanska


Längs med Veddestabron och mitt emot det nya kollektivtrafiknavet utvecklar Skanska tre stadskvarter med olika utgångspunkter i sin arkitektur och utformning.

Nordr


Nord bygger sju kvarter med 1 200 bostäder, en förskola och kommersiella lokaler i det som i dag är Veddesta Centrum.

Tricoreal


Kvarteret MITTEN har entré till tunnelbanan i Barkarby. Här ska Tricoreal skapa en destination med folkliv och stadsliv tillsammans med lokala och globala hjältar.

page 1 of 2