Kategori: Nyhet
Nu är det klart att Sveaviken Bostad bygger ett nytt kvarter nära den nya tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Det blir ett citykvarter med 272 bostadsrätter, 79 studentbostäder, en förskola och kommersiella lokaler som bidrar till en dynamisk och livfull stadsmiljö.

Sveaviken Bostad ska skapa ett kvarter där engagemang, kreativitet och innovation kan växa i en inspirerande miljö. Klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan är ett genomgående tema.

– Jag hälsar Sveaviken varmt välkommen till Barkarbystaden och ser fram emot utbyggnaden av deras kvarter. Deras fokus på innovation, engagemang, kreativitet och hållbarhet matchar Barkarbystaden väldigt bra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Sveavikens kvarter har en bra mix av bostäder, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler, tillsammans med kvarterets arkitektoniska uttryck kommer det att starkt bidra till en dynamisk och livfull stadsmiljö i Barkarby, säger Nikoletta Josza (L), kommunalråd med ansvar för byggnation.

I kvarteret som omfattar totalt 25 000 kvadratmeter BTA planerar Sveaviken Bostad för:

  • 267 bostadsrätter
  • 5 bokaler om totat 187 kvm som ger möjlighet till ateljé, studio eller butik
  • 79 studentbostäder
  • förskola med sex avdelningar
  • 9 kommersiella lokaler om totalt 840 kvm mot Barkarbystadens mest levande stadsgator.

– Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Vi tror starkt på området. Vår ambition är att skapa ett urbant och arkitektoniskt tilltalande kvarter med en blandning av olika bostadstyper och centrumverksamhet, såsom förskola, restauranger och butiker. Vi ser framför oss ett inkluderande och trivsamt kvarter som uppmuntrar möten människor emellan, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

Om avtalet

Köpe- och exploateringsavtalet mellan Järfälla kommun och Sveaviken Bostad AB avser fastigheten Barkarby 2:59 och omfattar en total byggrätt om 25 000 kvadratmeter BTA. Beslut om godkännande av köpe- och exploateringsavtal med Sveaviken Bostad AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 5 oktober.

Senaste inläggen
Translate »