Kategori: B-hjärtat, Nyhet

Stationsmästargatan, Veddestastråket, Banmästargatan och Bäckparksgatan. Nu har fyra nya gator öppnat i den nya stadsmiljön i Veddesta och blir nya hemadresser för nyinflyttade och framtida Barkarbybor. 

Gator, torg och parker får ofta sina namn efter geografiska och historiska kännetecken. I den nya stadsmiljön i Veddesta och runt Nordrs kvarter Pionjären, har vi fyra nya gator och adresser som alla har spännande namnkopplingar.

Kollektivtrafikstermer, vattendrag och fornlämningar

Närheten till tunnelbanan och den nya knutpunkten för kollektivtrafik har gjort att Stationsmästargatan och Banmästargatan fått namn med en naturlig koppling till järnvägs- och kollektivtrafiktermer. Namnet på Bäckparksgatan beror på att gatan löper längs med Veddestabäcken, där vi i framtiden planerar för parkytor på båda sidor om bäcken.

Vad gäller Veddestastråket så har ”Veddesta” i sig ett något äldre ursprung. Enligt nyare ortnamnsforskning kan namn som slutar på ”-sta” ha kommit till för flera tusen år sedan. I Veddesta har arkeologer genom åren grävt ut flera gravfält och andra fornlämningar. Den allra största av dessa fornlämningar, känd som Fruns backe, finns fortfarande kvar och hänger samman med den förhistoriska bebyggelsen vid Veddesta gård. Genom att koppla samman Veddestastråkets namn med förhistoriska gravfält kan man med stor sannolikhet anta att det är ett mycket gammalt namn, även om stavningen kan ha förändrats något över tid. 

Veddesta förvandlas till livfull stadsmiljö

Under de kommande tio åren ska Veddesta gamla centrum och industriområde förvandlas till livfull stadsmiljö med tusentals bostäder, kontor, restauranger, hotell och lokaler för idrott, hälsa och kultur. Allt detta granne med Stockholmsregionens nya framväxande nod för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg binder samman Mälardalen och Stockholm på ett helt nytt sätt och gör Barkarby till en strategiskt viktig plats i regionen.

 

Senaste inläggen
Translate »