Kategori: Nyhet, B-hjärtat
Nu står en ny regionnätstation klar i Barkarby. Stationen är avgörande för elförsörjningen och den fortsatta stadsutvecklingen i Barkarby. Den nya regionnätstationen kopplar om el från det regionala elnätet till det lokala och är en stor satsning som Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution gör i regionen för att möjliggöra elförsörjningen.

Barkarby är ett av Sveriges största och mest intressanta stadsutvecklingsprojekt med utbyggnaden av tunnelbanan till 2026 och därtill en helt ny stadsmiljö med 14 000 nya bostäder, tusentals nya kontorsarbetsplatser, hotell och lokaler för utbildning, sjukvård, hälsa, idrott, handel, restauranger, kaféer och annan service. Den fortsatta utbyggnaden förutsätter att infrastrukturen för elförsörjningen säkras.

− För att fortsätta utveckla en ny regional och hållbar stadskärna enligt vårt åtagande i Stockholmsöverenskommelsen är det avgörande att vi säkrar infrastrukturen för elförsörjning i Järfälla. Det är viktigt för oss att vi har ett nära och bra samarbete med alla samhällsbyggare och jag är glad att vi idag tillsammans med Vattenfall och E.ON inviger den här stationen i Barkarby, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Smälter in i den nya stadsmiljön

Regionnätstationen kopplar om el från det regionala till det lokala elnätet och är en stor satsning som Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution gör i regionen för att möjliggöra elförsörjningen.

− Med den här nya stationen på plats kan vi fortsätta att tillmötesgå Järfälla kommuns höga tillväxttakt och planer för kommande år, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Regionnätstationen har en fasad av lärkträ och tegel och är gestaltningsmässigt utformad för att om några år smälta väl in i den framväxande stadsmiljön i Barkarby där stad möter natur.

− Vi är stolta över att med den här nya modernt gestaltade regionnätstationen kunna säkerställa en trygg och leveranssäker elförsörjning i Järfälla kommun, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Regionnätstationen har en fasad av lärkträ och tegel och är gestaltningsmässigt utformad för att om några år smälta väl in i den framväxande stadsmiljön i Barkarby där stad möter natur.

 

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Martin Höhler, E.ON Energidistribution och Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution inviger den nya regionnätstation i Barkarby. Stationen är avgörande för elförsörjningen i Järfälla och har särskilt stor betydelse för den fortsatta stadsutvecklingen i Barkarby.

Om regionnätstationen

Vattenfall Eldistribution har uppfört en ny regionnätstation med ett 145 kV GIS-ställverk. E.ON Energidistribution har i direkt anslutning byggt ny transformering och en 10 kilovolts fördelningsstation. Båda byggnaderna är uppförda i modern gestaltning med en fasad av lärkträ. Placeringen av stationen är söder om Norrviksvägen i den sydöstra delen av Barkarbyfältet.

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden II södra, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV och Veddesta V.

 

Senaste inläggen
Translate »