Kategori: Event, Nyhet
Kyrkparken har fått en ny härlig lekplats! Den är särskilt utformad för barn och ungdomar med extra behov. Oavsett förutsättningar ska du kunna känna dig trygg och ha möjlighet att utforska lekplatsen på ett självständigt sätt. Lekplatsen har naturtema och är uppdelad i fyra rum: Höjden, Gläntan, Havet och Stranden. I varje rum finns en fantasifigur som välkomnar dig.

Mer från lekplatsen

Höjden

Höjden är det mest aktiva rummet. Här är leken lite vildare och du kan klättra och rutscha. Här hittar du Bubobergis som har fått färgen röd. Bubobergis är trygg och vis och stöttar dig att våga. Grönska med stockar och stenar bjuder in till balanslek och tallar för blicken upp mot himlen.

Gläntan

lekplats

I Gläntan hittar du lugn och ro. Här kan du slappa i hängmattan, titta i en bok eller leka i de små kojorna. Här finns den gröna Iggi som är lugn, en fin kompis och klok som en bok.

Stranden

sandlek

På Stranden kan du leka med sand, spela musik, dansa och kanske äta en glass under parasollet. Vid den ena sandleken kan du pumpa ut vatten längs en ränna och leka med blöt sand. Här finns gula Snäcki som älskar sand och musik.

Havet

vattenlek

I Havet är det fokus på vattenlek. Här sätter vi på vattnet under somrarna så att du kan plaska, ta det lugnt på bryggan med fiskebodar eller leka på båtarna. Karusellerna, där du kan använda den ena med rullstol, ger fart till platsen. Här finns den blå, glada och spralliga Lillyhav som har simfot.

 

Innehåll och gestaltning

Specialpedagoger från Järfällas skolor, Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla och Svenska kyrkan i Järfälla har hjälpt till med innehållet och utformningen av de olika rummen på lekplatsen. Lekplatsen är gestaltad för både aktiva och passiva barn. På flera platser finns utrymmen för barn som inte aktivt vill delta i leken, utan vill iaktta på håll. Det finns till exempel möjlighet att ligga i en hängmatta, sitta på en sten och filosofera eller smyga i ett buskage.

lekplats

Materialen på lekplatsen har valts för att hålla över tid. Det gäller både lekredskap och ytbeläggningar. Vi har valt med omsorg och satsat på färre men högkvalitativa lekobjekt och långsiktigt hållbara material som natursten. Färgskalan är baserad på naturens kulörer och naturmaterial.

Ekosystemet präglar utformningen. Vattnet från duscharna leds bort från lekplatsen till en liten damm, som har potential att bli livsmiljö för groddjur. Valet av växter stärker den biologiska mångfalden, gynnar pollinatörer och erbjuder en variation i frö- och fruktsättning.

Om fantasifigurerna

Fantasifigurerna, Lillyhav, Snäcki, Iggi och Bubobergis är gjorda i samma storlek som ett förskolebarn. Som barn ska man kunna gå fram och kram eller klappa på de runda magarna.

Inspirationen till figurerna har varit olika djur som har sina boplatser i det tema som respektive rum har. Figurerna är målade i den färg som knyter an till aktiviteten som du hittar i respektive rum. Figurerna kan hjälpa dig att känna igen vilket rum du är i.

Senaste inläggen
Translate »