Kategori: Nyhet
Barkarby är ett av Sveriges största och mest spännande samhällsbyggnadsprojekt. Det innebär både utmaningar, möjligheter och ett stort ansvar att redan från början tillsammans med byggaktörer göra smarta, innovativa och hållbara val för att bygga en klimatneutral stadsmiljö där människor och företag kan växa och må bra. Genom att delta i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities skapar vi bra förutsättningar för att Barkarby ska vara en klimatneutral stadsmiljö år 2030.

Viable Cities är den hittills största satsningen i Sverige på forskning och innovation inom smarta och hållbara städer.

– Vi har höga ambitioner. Att vi deltar i innovationsprogrammet Viable Cities innebär att vi aktivt arbetar och utmanar för att redan 2030 bli en klimatneutral stadsdel. Barkarby ska vara en föregångare för andra städer, både i Sverige och i världen, som vill öka takten i omställningen, säger Aphram Melki, ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Klimatneutralt byggande

För att bidra till målen i Parisavtalet måste utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader minska med 10-15 procent per år enligt Järfällas koldioxidbudget. Det ställer höga krav på smarta mobilitetslösningar och klimatneutralt byggande.

– Tillsammans med våra projektpartners NCC, AFRY, Södertörns Högskola, Barkarby Science och E.ON tar vi ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöker hur modern mobilitet, digitalisering, elektrifiering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i Barkarby och i framtida stadsutvecklingsprojekt, säger Lennart Nilsson, ordförande i innovationsutskottet och fortsätter:

– Vi kommer också att titta på vad som krävs för att stärka medborgarengagemanget och skapa drivkraft för omställning med ny teknik och ren energi.

Målmedvetna byggaktörer

Byggaktörerna i Barkarby är positiva och ser ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som en självklarhet för att utveckla en stadsmiljö där nya lösningar för en mer hållbar livsstil får ta plats.

– Vi har många engagerade och målmedvetna byggaktörer i Barkarby som har hållbarhetsfrågan högt på agendan och höga ambitioner för att skapa en välmående stadsmiljö. Jag är säker på att vi tillsammans kommer att lyckas, säger Aphram Melki.

Klimatneutral samhällsbyggnad – aktuella exempel i Barkarby

  • Träbyggnation och gröna aktier: K2A bygger huvudsakligen i trä, i Barkarby bygger K2A studentbostäder och en förskola. K2A har klassificerat bolagets aktier som gröna.
  • Klimatförbättrad betong: Skanska använder klimatförbättrad betong för att minska klimatpåverkan vid anläggningen av Veddestabron.
  • Klimatkompensation: Brabo klimatkompenserar för tillverkningen av byggnadsmaterial, alla byggtransporter och andra utsläpp.
  • BRT-linje: Sveriges första elektriska BRT-linje, Bus Rapid Transit, trafikerar Barkarbystaden sedan augusti 2020. BRT-linjen har hög turtäthet, hög komfort och framförallt tystgående och noll utsläpp.
  • Självkörande bussar: Världens första självkörande buss i reguljär linjetrafik trafikerar Barkarbystaden sedan oktober 2018. Noll utsläpp och den kan köra in i stadskvarteren på ett helt annat sätt än en vanlig buss, är tystgående och ger noll utsläpp.
  • Koldioxidneutral skola: Herrestaskolan är Sveriges första skola byggd i massivträ och certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Herrestaskolan är näst intill koldioxidneutral och har 1400 kvadratmeter solceller på taket.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Senaste inläggen
Translate »