Kategori: Nyhet, B-hjärtat
Järfälla kommun tecknar avtal med Ikano Bostad och Sveaviken Bostad som bygger två kvarter med bostäder och lokaler för centrumverksamhet i Barkarbystaden. Kvarteren ligger på gångavstånd till den framtida tunnelbanan.

Både Ikano Bostad och Sveaviken Bostad investerar och bygger för andra gången i Barkarbystaden. De två kvarteren, som kommer att innehålla 437 nya bostäder och sex lokaler för kommersiell verksamhet ligger mitt emot den prisbelönta Herrestaskolan och med gångavstånd till Barkarbystadens framtida tunnelbanestation som står klar 2026 samt till naturreservatet som gränsar till den framväxande stadsmiljön.

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad och Sveaviken Bostad väljer att investera igen i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden där människor trivs att bo, leva och arbeta, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

 

Ikano Bostad – Svanenmärkta bostäder

Ikano Bostad utvecklar ett kvarter om 15 500 kvm BTA där de planerar för 231 bostadsrätter eller ägandelägenheter och fyra lokaler om totalt 200 kvm för kommersiell verksamhet i gatuplan mot Flygfältsvägen. Bostäderna kommer att certifieras enligt Svanen. Byggstart planeras under 2023.

– Vi är glada att få förtroendet att tillsammans med kommunen och övriga bostadsaktörer fortsätta att utveckla Barkarbystaden. Vi har redan byggt 252 bostäder i området och ser fram emot att tillföra nya kvadratsmarta och Svanenmärkta bostäder i ett av Stockholms snabbast växande områden, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm Norr på Ikano Bostad.

Ikano Bostads kvarter kännetecknas av ett storgårdskvarter med en kraftigt avvikande indragen översta våning med markant takfot. Sockeln markeras tydligt med avvikande material i form av natursten och mittenpartiet putsas i röd och vit kulör. Temat med engelskt röd, bruten vit och ett antal varierande gråa toner med olika brytningar skapar en klar och tydlig färgsättning av kvarteret. Mot huvudgatan Flygfältsvägen öppnar sockelvåningen upp sig i en arkad med bakomliggande fönsteröppningar som skapar volym och variation i gatubilden. (Visionsbild: Anderson Arfwedson Arkitekter AB)

Läs mer om Ikano Bostads kvarter här

 

Sveaviken Bostad – bostäder och lokaler vid gågatan

Sveaviken Bostad utvecklar ett kvarter om 16 500 kvm BTA där de planerar för 206 bostadsrätter eller ägandelägenheter, 13 bokaler och två lokaler om 450 kvm i gatuplan som vetter mot Lansengatan, en gågata som leder till Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbanestation. Byggstart planeras till juni 2022.

– Vi är väldigt glada att återigen få chansen att bygga ett nytt bostadskvarter i Barkarbystaden. Vi är väldigt nöjda med resultatet av byggnationen av Kvarter 15 och ser nu fram emot att komma i gång ordentligt med Kvarter 20. Barkarbystaden håller verkligen på att växa fram och vi känner oss stolta att vi får vara med i denna stadsutveckling. Barkarbystaden är redan idag väldigt attraktivt att bo i och vi är övertygade om att den fortsatta utvecklingen kommer att öka attraktiviteten ytterligare, säger Pär Thomaeus, vd Sveaviken Bostad AB.

 

Sveavikens kvarter kännetecknas av mångfald och kreativitet, både gestaltningsmässigt och volymmässigt. Kvarteret uppförs i 4-8 våningar, där kvarterets hörn blir högst. Fasaderna får skiffer och trä med en tydlig uppdelning. Hus med skifferfasad har sockelvåning i puts och granit och takvåning med plåtfasad. Träfasaderna målas och har vertikala och horisontella listmönster för att åstadkomma relief och skuggverkan och ett sadeltakslandskap med sedumtak. Lokaler och bokaler i bottenvåning har stora uppglasade fönsterpartier för att kommunicera ut mot allmän platsmark och bidra till ett livfullt gatuliv. (Visionsbild: Moko och Oevis)

Läs mer om Kvarter 20 här 

Om avtalen

Beslut om överenskommelse med Ikano Bostadsutveckling AB om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:150, kvarter 22, togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 juni 2022.

Beslut om överenskommelse med Fastighets AB Barkarbyhusen (Sveaviken) om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:296, kvarter 20, togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 16 maj 2022.

Senaste inläggen
Translate »