Kategori: B-hjärtat, Nyhet
En ny stad växer fram på det gamla flygfältet i Barkarby. Mycket har hänt sedan hösten 2012 - och väldigt mycket spännande återstår.

– Det är en historisk utveckling vi är med om här i Barkarby. Tio år efter det första spadtaget på flygfältet står 20 kvarter klara med varierande bebyggelse i olika material där 7 000 nya invånare med framtidsdrömmar bor, lever och arbetar. Vi har början till ett sprudlande stadsliv med torg, mysiga parker, lekplatser, utegym, handel, restauranger, kaféer, utbildning, vård, omsorg, kultur och idrott. Vi har kommit en bra bit på vår resa. Men, det här är bara början, säger Toni Chmielewski som är projektchef för stadsutvecklingen i Barkarby.

2035 ska 14 000 bostäder stå klara för 30 000 nya invånare och tusentals nya arbetsplatser ska skapas i ett nytt kontorsläge.

–  Vi utvecklar framtidens hållbara stadsmiljö. En stadsmiljö där människor får sitt första hem, där grannar möts, där barn leker, där modiga entreprenörer etablerar sin första verksamhet och där drömmar föds och blir till verklighet, konstaterar Toni Chmielewski.

Ny knutpunkt i Stockholmsregionen

De kommande tio åren väntar viktiga händelser som kommer att få stor effekt för Barkarby och hela Stockholmsregionen. Flera storskaliga infrastruktursatsningar knyter an just i Barkarby och kommer att göra platsen till en av de största och mest tillgängliga knutpunkterna i regionen. 2026 öppnar tunnelbanan med två nya stationer: Barkarbystaden och Barkarby. 2026 är också året då den nya knutpunkten står klar med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och en ny station för regional- och fjärrtåg. 2030 faller ytterligare en milstolpe på plats – då öppnar E4 Förbifart Stockholm.

2026 ska den nya knutpunkten i Barkarby stå klar och länka samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan du välja att resa med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg eller fjärrtåg till och från Barkarby för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. 

– Det här är stora infrastruktursatsningar som starkt kommer att prägla framtiden för Barkarby. Tunnelbana, en ny superhub för kollektivtrafik som knyter samman Stockholmsregionen och Mälardalen på ett helt nytt sätt och E4 Förbifart Stockholm med en restid på en kvart mellan Kungens Kurva och Barkarby gör att Barkarby om tio år kommer att vara en helt annan plats än vad det är idag, säger Toni Chmielewski.

Läge för kontor och rekreation

Infrastruktursatsningarna gör att Barkarby får ett mycket tillgängligt läge med 2,7 miljoner kompetenser inom en timme – och fantastiska möjligheter för utveckling och tillväxt. Just nu pågår utbyggnad på alla fronter, det är en offensiv utveckling där mycket ska falla på plats de kommande tio åren.

– I dagsläget har vi avtal med ett trettiotal byggaktörer som tillsammans med oss utvecklar bostäder, kontor, hotell, lokaler för idrott, hälsa, kultur, vård, omsorg, utbildning, restauranger, kaféer, handel och all annan service som hör till en livskraftig och hållbar stadsmiljö, berättar Toni.

Visionsbild över torg och skidanläggning inomhus

Stockholmsregionens första inomhusanläggning för skidåkning. Serneke bygger sex kvarter och planerar för byggstart under 2023. Idrott, hälsa och kultur står i fokus med ett stort aktivitetscentrum med upplevelser för alla åldrar kombinerat med attraktiva kontor, hotell, bostäder, handel och service i ett av de bästa lägena vid den nya knutpunkten.

Eira – nästa generations kontor, med stark hållbarhetsprägel för både klimatet och medarbetaren. Skanska utvecklar i ett fantastiskt läge intill den nya knutpunkten för kollektivtrafik.

Klimatneutral stadsmiljö 2030

Att bygga en helt ny stad från grunden innebär ett stort ansvar, men också fantastiska möjligheter. Redan från det första spadtaget har ambitionerna varit höga att bygga en hållbar stadsmiljö – i dag är målet klart och tydligt: Barkarby ska vara en klimatneutral stadsmiljö senast år 2030.

– Tillsammans med våra byggaktörer, entreprenörer och innovatörer utvecklar vi en stadsmiljö där vi ständigt utmanar oss själva och branschen. Vi testar och visar vägen för nya lösningar inom samhällsbyggnad. Vi har stora möjligheter att redan från början göra hållbara, smarta och innovativa val för att utveckla Barkarby till en klimatneutral stadsmiljö där människor, företag och organisationer har möjlighet att växa och må bra – både i dag och i framtiden, säger Toni.

Ett exempel är det unika samarbetet med Nobina och Region Stockholm att utveckla världens modernaste kollektivtrafik med självkörande bussar, BRT-linje och digitala mobilitetstjänster i takt med att staden växer fram.

– I Barkarbystaden ska du kunna bo, leva och arbeta utan att äga en egen bil. Att kunna erbjuda bra alternativ och skapa hållbara resmönster redan från start är avgörande, konstaterar Toni.

Hållbart resande. Den självkörande bussen har funnits i Barkarbystaden i flera år. Du beställer den ”on-demand” via appen ”Res i Barkarby” och inom tio minuter hämtar den dig. Utveckling pågår kontinuerligt och bussen trafikerar nya områden i takt med att staden växer. 

Utmaningar och framtidstro

Men utmaningar då? Hur ser Toni Chmielewski på de förändringar som sker i omvärlden och som tydligt påverkar bygg- och fastighetsbranschen.

– Under de här tio åren har våra förutsättningar ändrats mer än en gång. Utmaningarna har varit många och av skiftande karaktär; vatten spelar oss ofta spratt, konjunkturen går upp och ner, en pandemi skakade världen och nu det rådande världsläget med stor osäkerhet som följd. Vi har en lång utbyggnadstid i Barkarby, det enda vi med säkerhet vet är att konjunkturen kommer att gå både upp och ner under den här tiden och att vi har nya utmaningar att möta.

Toni menar att det i tuffare tider är extra viktigt ha en robust plan med utrymme för flexibilitet och en bra och nära kontakt med byggaktörerna.

– Det är utmanande tider för alla och vi behöver navigera klokt tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har en robust plan som gör att vi kan hålla en stabil kurs, men samtidigt vara flexibla med relativt kort varsel. Jag upplever att vi har bra relationer och samtal med våra byggaktörer. Tillsammans anpassar vi och justerar våra planer utifrån nuläget. Vi utvecklar Barkarby tillsammans och vi har en förståelse för varandras situationer. Vi kör med öppna kort gentemot varandra genom hela processen.

Trots det tuffare läget just nu känner Toni framtidstro, tillförsikt och stor motivation. Han menar att det gäller att lyfta blicken och fortsätta att tro på platsen.

–  Lyfter vi blicken några år framåt så vet vi att kombinationen av infrastruktursatsningar som faller på plats tillsammans med vår stadsbyggnad är en oslagbar kombination. Vi tror på platsen, på vår stadsbyggnadsidé och vår målmedvetenhet kommer att ta oss långt. Jag tycker jag har världens roligaste jobb – att tillsammans med mina fantastiska medarbetare och Sveriges främsta samhällsbyggare få utveckla framtidens stadsmiljö. Jag ser med glädje och spänning fram emot vår fortsatta utveckling och att vi tillsammans skapar historia i Barkarby.

En plats för utveckling

Ja! Jag vill se hur Barkarby utvecklas, vilka som bygger och vad som är på gång >>

Ja! Jag vill gärna se nästan alla milstolpar sedan första spadtaget på flygfältet 2012 >>

Senaste inläggen
Translate »