Kategori: Nyhet
Järfälla och Serneke skriver avtal för utveckling av sju kvarter om totalt 130.000 kvm i Barkarby. Serneke planerar för en blandstad med stort inslag av idrott och kultur med Stockholmregionens första skidslinga inomhus i kombination med kontor, hotell, konferens, bostäder, handel och service. Kvarteren ligger i direkt anslutning till Barkarby station, ett av Stockholmsregionens största framtida trafiknav.

– Jag är mycket glad och nöjd över att Serneke väljer att investera i Barkarby. Tillsammans ska vi utveckla Barkarby till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika stadsmiljöer där hälsa och hållbarhet står i fokus. Förutom bostäder, kontor, handel och service blir det stora dragplåstret en idrotts- och kulturgalleria med bland annat regionens första Skidome för skidåkning inomhus. Det kommer att bli en härlig destination för besökare från hela regionen, säger Emma Feldman (M) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I de sju kvarteren planerar Serneke för att utveckla en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat:

  • Idrottslokaler med bland annat Skidome för skidåkning inomhus, andra idrottsanläggningar samt lokaler för e-sport.
  • Kulturlokaler med bland annat biograf.
  • Gym- och behandlingscenter.
  • Handel och service med bland annat dagligvaruhandel.
  • Kontor.
  • Hotell och konferens.
  • Bostäder.

– Det känns mycket bra att vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet med ett av landets mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Vi är fortsatt inspirerade att omsätta våra visioner tillsammans med Järfälla kommun för hur man bygger en äkta blandstad för framtiden där idrotten har en naturlig plats, säger Ola Serneke, koncern-VD för Serneke Group.

Exploateringen är omfattande och tillträde av marken kommer att ske etappvis mellan 2021 och 2027, där de sista tre kvarteren kommer att börja byggas när tunnelbanan är färdigbyggd 2026.

– Sernekes kvarter kommer att bli en mycket viktig del i den nya stadsmiljö som vi bygger mitt i ett fantastiskt trafikläge med tillgång till tunnelbana, regionaltåg, buss, pendeltåg, Förbifart Stockholm och E18, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

Om avtalet

Köpe- och exploateringsavtalen med Serneke Veddesta AB avser del av fastigheterna Veddesta 2:1, 2:7, 2:33 och 2:97. Överenskommelsen är uppdelad i två avtal, ett avtal för de kvarter som berörs av tunnelbanans utbyggnad och ett avtal för de kvarter som inte berörs av tunnelbanans utbyggnad.

Avtalen innebär tillträde och betalning i etapper med första tillträde 2021 och tillträde av den sista etappen senast 2027. Vid fullt utnyttjande av detaljplanen, Veddesta III, uppgår bebyggelsen till över 130 000 kvm BTA.

Godkännande av köpe- och exploateringsavtalen behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 14 december. Beslut om godkännande tas i kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 11 januari.

Senaste inläggen
Translate »