Kategori: Nyhet
Järfälla kommun och Polis­myndigheten tecknar avtal om byggnation av nytt polishus i Barkarby för ett ökat antal polisanställda. Det nya polishuset planeras innehålla bland annat kontor, reception, passenhet, träningsytor och omklädningsrum.

Etableringen av ett helt nytt polishus i Barkarby gör det möjligt för polisen att ha kvar sin verksamhet i Järfälla och kunna öka i antal, i takt med den politiska viljan.

– Ett nytt polishus för ett ökat antal polis­anställda i Barkarbystaden är ett mycket positivt tillskott för utvecklingen av Järfälla kommun. Det kommer att bidra till ökad trygghet och polisnärvaro. Jag är väldigt glad över att Polismyndigheten nu har hittat en lämplig plats för sina nya lokaler i Järfälla som möter deras behov och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med polisen, säger Emma Feldman (M), kommun­styrelsens ordförande.

Det nya polishuset kommer att ligga nära befintliga kvarter i Barkarbystaden och får ett för Polismyndigheten viktigt strategiskt läge i direkt anslutning till E18 och Veddestabron som kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.

– Polisen och lokalpolisområdet ser fram emot att få flytta in i ett nytt polishus som på bättre sätt motsvarar våra behov. I ett nytt polishus kommer vi kunna växa och ännu bättre bidra till en positiv utveckling i våra kommuner Järfälla och Upplands-Bro. Läget för det nya huset känns också spännande och nytt. Området är det mest expansiva området i lokalpolisområdet och vi kommer ligga centralt för allmänheten. Att polishuset finns i Barkarbystaden försämrar inte våra förmågor i övriga lokalpolisområdet säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Det nya polishuset ska byggas på fastigheten Barkarby 2:70. Den totala byggrätten för fastigheten är 14 000 kvm. Lokalarean för det nya polishuset omfattar 6 000 kvm, inklusive garage.

Om avtalet

Intentionsavtalet innebär att Polis­myndigheten, som själv inte får bygga eller äga fastigheter, snarast efter beslut går ut med en konkurrensutsättning för att finna en fastighetsägare som kan vara hyresvärd åt myndigheten i det kommande nya polishuset och att Järfälla kommun har för avsikt att teckna avtal om markanvisning med den part som Polismyndigheten väljer, förutsatt att denne uppfyller kommunens kriterier. Inför byggnation av polishuset tecknar Polis­myndigheten avtal med den utvalda parten och Järfälla kommun tecknar ett avtal om exploatering och överlåtelse av marken.

Ärendet om intentionsavtal med Polis­myndigheten om byggnation av nytt polishus i Barkarbystaden tas upp för beslut i kommun­styrelsen i Järfälla måndagen den 1 juni 2020.

Senaste inläggen
Translate »