Kategori: Nyhet, B-hjärtat
FFAB, Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB, bygger för första gången i Barkarby. Det blir ett kvarter med kontor och bostäder i form av bostadsrätter eller ägarlägenheter, där byggnaden blir en certifierad NollCO2 byggnad.

Kvarteret har ett mycket strategiskt läge för kontor och bostäder tack vare närheten till både E18 och den nya framväxande knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg år 2026 möts och binder ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. Kvarteret ligger också vid det nyöppnade Bas Barkarby där kontor, konferens, restaurang, kafé, högre utbildning, idrott och kultur blir närmsta granne.

– Vi på FFAB är mycket glada och stolta över markanvisningen i Barkarbystaden. Vi ser fram emot det kommande samarbetet och involverande processen med Järfälla kommun där vi skapar och bidrar till ytterligare ett dynamiskt kvarter med hållbarhet i fokus, säger Jacob Sandberg, vd på FFAB.

Ny stadsmiljö i oslagbart läge

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med ett nytt kontorsläge, nya kvarter för bostäder, service, utbildning, kultur, idrott och hälsa. Att FFAB väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livfull, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor, företag och organisationer trivs och utvecklas, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Läs mer om FFAB

Så här ska området utvecklas runt den nya knutpunkten för kollektivtrafik

Visionsbild över området kring knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby. De här byggaktörerna utvecklar och bygger:

Gul markering visar FFAB:s kvarter med kontor och bostäder. 1. Knutpunkten för kollektivtrafik 2. Veddestabron 3. RE Equity – kontor, bostäder, service, FabLab 4. Skanska – kontor, hotell, bostäder 5. Atrium Ljungberg – Bas Barkarby med kontor, utbildning, kultur, idrott och vård. Inflyttning pågår. 6. Peab – kontor, bostäder, service 7. Serneke – skidspår inomhus, idrott, hälsa, kultur, kontor, hotell, bostäder, service. 8. Hemsö – Barkarby sjukhus, familjecentral, äldreboende. 9. ALM Equity – kontor, service. 10. Storstaden Bostad – bostäder, förskola. 11. Tricoreal – bostäder, kontor, service. 12. Nordr – bostäder, förskola, service.

Senaste inläggen
Translate »