En ny stad växer fram.

Barkarby är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt som pågår just nu i Sverige.
Redan från det första spadtaget 2012 har målet att bygga en hållbar, energifull och livsbejakande stad varit tydligt. Milstolparna är många. Här hittar du några av dem.

2022
2022-06-21

Veddestabron öppen för trafik

530 meter lång, 28 meter bred och med ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg på bägge sidor är Veddestabron en viktig pusselbit i den nya stadsmiljön.

2022-07-01

Två nya kvarter med stort fokus på hållbarhet

Två nya kvarter med stort fokus på hållbarhet

Riksbyggen och Storstaden Bostad bygger i Barkarby. Båda kvarteren har höga ambitioner att bygga med klimatneutralitet i fokus och NollCO2-certifiering.  Lägenheter, stadsradhus, kommersiella lokaler, växthus på taken, gröna väggar och med många sociala mötesplatser i kvarteren.

2022-08-24

BRT-linjen förlängs till Barkarby station

Veddestabron är öppen för trafik och den planerade förlängningen genomförs i samband med hösttidtabellen.

2022-09-01

En regionnätstation som gör skillnad

Vattenfall, E.ON och Järfälla kommuns nya regionnätstation står klar. Stationen är avgörande för elförsörjningen i Järfälla och har särskilt stor betydelse för den fortsatta stadsutvecklingen i Barkarby. Byggnaderna är uppförda i modern gestaltning med en fasad av lärkträ.

2022-09-23

Barkarby blir Stockholms nya knutpunkt

Barkarby blir Stockholms nya knutpunkt

Planering och förberedande arbeten har pågått länge för den nya knutpunkten för kollektivtrafik vid Barkarby station. Nu går arbetet in i nästa fas. Bussterminalen börjar byggas och det nya stationshuset står på tur. 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och..Read More

2022-10-01
2022-10-31

Halloween-skattjakten slår rekord

Andra året som skattjakten genomförs kommer närmare 1000 Barkarbystadenbor och är med. Många är utklädda i fantastiska kostymer.

Translate »