Kategori:

Hushållen i Barkarbystaden ansluts till sopsugen. Hushållsavfall, plast och tidningar transporteras i rör under marken till sopsugsterminalen där sopbilen hämtar avfallet. På så vis minskar trafiken i staden.

Senaste inläggen
Translate »