Kategori: Event
Har du barn i förskoleåldern och är nyfiken på Barkarbystadens förskolor? Under våren hålls visningar på några av stadens förskolor. Personalen berättar om verksamheten och visar dig runt i lokalerna.

Under våren hålls visningarna:

  • Klockan 09.15 den 22 februari, 29 mars, 26 april och 31 maj.
  • Klockan 09.15 den 14 februari. 14 mars, 18 april, 16 maj och 13 juni (Ålsta förskola).
  • Klockan 09.15 den 19 april, på engelska (Drakens förskola).
  • Klockan 10.00 den 19 april, på engelska (Viggens förskola).

Viggens förskola

Viggens förskolan ligger centralt i Barkarbystaden med närhet till natursköna omgivningar. Förskolan öppnade sin verksamhet i januari 2023 och har plats för 120 barn.

Viggens förskola ligger på Majorsvägen 26
Läs mer om Viggen och anmäl dig till visning här.

Drakens förskola

På Draken förskola används ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en miljö som präglas av gemenskap och trygghet. Fokus ligger på ett långsiktigt lärande för hållbar utveckling, och personalen jobbar pedagogiskt för att tidigt lära barnen både matematik och teknik i en inbjudande, utmanande och kreativ lärmiljö. På Draken planeras också att en integrerad avdelning för barn med hörselnedsättning med start januari 2023.

Drakens förskola ligger på Herkulesgatan 15.
Läs mer om Draken och anmäl dig till visning här.

Parkvägens förskola

På Parkvägens förskola medvetandegörs miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor. Barnet ges förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt och möjlighet att utveckla sin motorik i hälsosyfte. Verksamheten präglas av lust och glädje, där barnens nyfikenhet och intresse tas tillvara. Leken har stor betydelse för lärandet och ges mycket tid. Parkvägens förskola arbetar medvetet kring barnens språkutveckling eftersom språket är en av de viktigaste grunderna för det fortsatta lärandet.

Parkvägens förskola ligger på Parkvägen 6.
Läs mer om Parkvägen och anmäl dig till visning här.

Barkens förskola

På Barkens förskola läggs grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande, genom att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Miljön och personalen stimulerar barnets nyfikenhet och intresse för att pröva nya saker. Här läggs grunden till det svenska språket, matematik och naturvetenskap. Barkens förskola har egen kock som lagar god och näringsriktig mat som barnen äter i vår matsal. Utgångs­punkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig.

Barkens förskola ligger på Mustanggatan 6.
Läs mer om Barken och anmäl dig till visning här.

Ålsta förskola

På Ålsta förskola arbetar pedagogerna bland annat med digital och estetisk inriktning. Här samarbetar avdelningarna mellan åldrarna där de äldre är goda förebilder för de yngre och de lär av varandra. Förskolan ligger med naturreservat på ena sidan och stadsmiljö på andra sidan  vilket ger stora möjligheter att vistas i naturen, följa årstidsskiftningarna och undersöka naturens kretslopp.

Ålsta förskola ligger på Fänriksvägen 4.
Läs mer om Ålsta förskola och anmäl dig till visning här.

Alla förskolor i Barkarbystaden

Här hittar du alla förskolor i Barkarbystaden och Järfälla.

Senaste inläggen
Translate »