Kategori: Nyhet, B-hjärtat, Event
Tisdagen den 21 juni öppnade Veddestabron för trafik. Veddestabron går över E18 och Mälarbanan och knyter samman den framväxande stadsmiljön i Barkarby på ett helt nytt sätt.

 

Veddestabron är 530 meter lång, 28 meter bred och har ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände och kommer att knyta ihop Järfälla på ett helt nytt sätt. Bron blir en ny led för mycket av den trafik som idag går över Barkarbybron. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring i infrastrukturen och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Busstrafik på Veddestabron

Det finns ett körfält i vardera riktning på Veddestabron som är avsett för busstrafik. Fredagen den 24 juni byter SL till sommartidtabell. Från och med då kommer busslinjerna 518, 550, 590 och 178 att trafikera Veddestabron och stanna på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Från och med höstens tidtabell kommer BRT-linjen, linje 175, att förlängas till Barkarby station. Linje 175 trafikerar då Veddestabron och stannar på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Nedgång för gång­trafikanter från Veddestabron till pendeltåget kommer att öppna i samband med att tunnelbanan tas i trafik 2026.

Barkarbybron

Barkarbybron kommer fortsatt att vara öppen för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Under hösten 2022 utvärderas trafikflödet i området och Barkarbybrons framtid som led för biltrafik.

Utvecklingen fortsätter runt Veddestabron

2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Det här blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafik som kommer att binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

Visionsbild från ovan av Veddestabron och den stadsmiljö som ska växa fram runt omkring med nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva rakt in i en ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den kommer att vara kvar och med en promenad på några minuter når du enkelt övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. (Visionsbild: White Arkitekter)

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Veddestavägen mot Barkarbystaden. Till höger den nya stationsbyggnaden med träfasad som 2026 blir entré till tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar den framväxande stadsmiljön med Bas Barkarby som öppnade i januari 2022 och det kommande kontoret Eira. (Visionsbild: White Arkitekter)

Om Veddestabron

I mars 2019 tog Järfälla kommun det första spadtaget för Veddestabron. Söndagen den 19 juni, 1 189 dagar senare, var det dags för officiell invigning. Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände, och kommer att knyta ihop Barkarby på ett helt nytt sätt. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring i infrastrukturen och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Veddestabron är 530 meter lång, 28 meter bred och får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.

Tisdagen den 21 juni 2022 öppnade Veddestabron för trafik.

Senaste inläggen
Translate »