Kategori: Nyhet
Järfälla och byggföretaget Åke Sundvall tecknar avtal för två stadskvarter i Barkarbystaden. Kvarteren kommer att ha ett stort kommersiellt innehåll och ligger i ett strategiskt läge med entré till den framtida tunnelbanan i Barkarbystaden.

– De här kvarteren är två mycket viktiga pusselbitar i att utveckla en livfull, dynamisk och hållbar stadsmiljö där företag och människor kan utvecklas och må bra sida vid sida i Barkarbystaden, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

De två kvarteren ligger mitt emot varandra och omfattar tillsammans 48 000 kvm BTA. I det ena kvarteret ligger en integrerad tunnelbaneuppgång med biljetthall. Åke Sundvall planerar för:

  • Bostäder: mestadels bostadsrätter eller äganderätter, men även hyresrätter.
  • Kontor för enmans- eller fåmansföretag.
  • Service.
  • Vård- och hälsoverksamheter/läkarhus.
  • Kommersiella lokaler för restauranger och handel om totalt 11 400 kvm.
  • Restaurangstråk.
  • Åke Sundvalls ambition är att skapa en målpunkt i Barkarbystaden med en arkitektonisk gestaltning av hög kvalitet för de två kvarteren.

– Åke Sundvall har sedan tidigare ett stort engagemang i Barkarbystaden och har byggt omtyckta och prisbelönta kvarter av mycket hög kvalitet. Det känns extra roligt att de väljer att investera på nytt i det här mycket strategiskt viktiga läget där många tusen människor kommer att tillbringa sin tid varje dag, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Sedan 2017 har Åke Sundvall varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar i arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för det aktuella området och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– Vi är stolta och hedrade över att återigen få förtroendet att vara med och vidareutveckla Barkarbystaden. Dessa två kvarter kommer i framtiden utgöra hjärtat av stadsdelen med såväl gångstråk, tunnelbaneuppgång, restauranger, butiker och kvalitativt boende. Vi har en vision om att skapa stadens mest omtyckta områden, och de här två kvarteren har alla förutsättningar för att leva upp till den visionen, säger Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

Byggstart för de två kvarteren beräknas preliminärt till slutet av 2022 och början av 2023.

Om avtalet

Markanvisningsavtalet med Åke Sundvall avser del av fastigheten Barkarby 2:2 inom detaljplan för Barkarbystaden IV och omfattar en total byggrätt om 48 000 kvm ljus BTA.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Åke Sundvall Projekt AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 14 december.

Senaste inläggen
Translate »