Kategori: Nyhet
I Barkarby har Skanska ett stort engagemang. Nu går startskottet för Parkkvarteret, Skanskas kvarter med hyresrätter där de bygger med fokus på långsiktig hållbarhet i flera dimensioner.

– Barkarbystaden som helhet är en av Skanskas största arbetsplatser, där vi får använda hela vår kompetens. Från alla markarbeten i området och ett brobygge till det här startskottet för utvecklingen av hyresbostäder. Framöver lägger vi till ett kontor, hotell och ett äldreboende: vårt bidrag blir i princip en hel stadsdel, säger Alexandra Laurén, vice vd för Skanska Sverige.

Tillsammans med Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, finns Alexandra Laurén på plats i Barkarby för att manifestera startskottet av Parkkvarteret. Ett sedvanligt spadtag går inte att genomföra, men en invigningsceremoni, med erforderliga avstånd, ska det ändå bli.

– Det här är en viktig dag, ett viktigt projekt för oss i Järfälla och Skanska är också en viktig aktör för oss i kommunen. Vi har under lång tid haft väldigt bra och nära samverkan i många projekt här ute och ser såklart fram emot fler. Vi bygger en levande stad och ser hur den växer fram vecka för vecka. Platsen vi står på är navet i Barkarbystaden: det här kvarteret blir centralt, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Hem för många och för klimatet

I blivande Parkkvarteret pågår armering och betonggjutning. Grunderna markerar platsen för huskropparna som ska hysa 220 hyreslägenheter från 1:or till 5:or – hem som passar många, är tanken från Skanska Hyresbostäder.

Kvarteret är också en hållpunkt på Skanskas klimatresa, då man gjort klimatkalkyler från start för att kartlägga koldioxidutsläppen och göra gynnsamma val genom hela projektet. Från material och metoder i byggskedet till husens energiprestanda under driften.

– Om vi ska nämna en specifik åtgärd så är det Skanskas gröna betong som vi gjuter in i här. Den har stor betydelse för oss, för betong är en av de största utmaningarna på vår klimatresa. Med vår gröna betong kan vi halvera koldioxidutsläppen, säger Alexandr Laurén.

Konst för trygghet och identitet

Klimatåtgärderna löper från grund till nock, husen kröns med solceller på taken som kommer att bidra med fastighetsel. Hela kalkylprocessen dokumenteras och omvandlas till rutiner som går in i framtida projekt. Även övriga Skanskaprojekt i Barkarbystaden har klimatfokus: exploateringsarbetena vann Skanskas tävling ”Klimatjakten” 2020 som det projekt som minskat utsläppen mest under året.

Ett annat hållbarhetsfokus är att ge invånarna trygghet och kvarteret en tydlig identitet. Husfasaderna får varierande utseenden som gör det lätt att orientera sig och känna sig hemma. Skanska sitter i ett konstråd tillsammans med kommunen och samfinansierar ett konstverk som blir en kulturupplevelse i de boendes vardag. Det kombineras med belysning och lyser upp en annars mörk passage: en lite okonventionell trygghetsåtgärd.

Människor tenderar att vara mera rädda om stadsmiljöer som pryds av konst, som därmed ger längre hållbarhet även åt omgivningen. Konsten kan också bli en samlingspunkt och snackis som ger trivsel och identitet.

Hela kvarteret utformas enligt trygghetstanken, med fönster ut mot alla allmänna ytor så att passerande känner sig sedda. Cykel- och barnvagnsförråd har glasväggar för god sikt både inåt och utåt. På gården byggs en samlingsplats och lekplats som ger liv och rörelse i kvarteret och skapar tillit bland de grannar som möts där.

Ceremoni trots pandemi

Så har det blivit dags för själva invigningsceremonin. Alexandra Laurén räcker över en statyett gjuten i grön betong, det löv som symboliserar Skanskas hållbarhetsarbete. Mottagarna är kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman och Sebastian Vallgårda, transaktionschef hos fastighetsinvesteraren NREP. De köper Parkkvarteret den dag det står klart: bland annat på grund av dess hållbarhetsfokus.

– Vi är en långsiktig ägare och förvaltare av hyresfastigheter och ett projekt som det här med en väldigt tydlig hållbarhetsprofil är precis det vi letar efter. Speciellt i ett sånt här område som Barkarbystaden, där vi kan se att man bygger något som på sikt berikar människors liv och bygger något som även kommande generationer kan vara stolta över, säger han.

Besök Skanska för mer information om Parkkvarteret

Senaste inläggen
Translate »