Kategori: Nyhet
Järfälla kommun bjuder in till tre markanvisningstävlingar för kontor, kommersiell verksamhet, bostäder och förskola i ett mycket strategiskt och intressant läge vid den framväxande noden för kollektivtrafik i Barkarby.

2026, när Stockholmsregionens nya kollektivtrafiknod står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– De här tre kvarteren som vi nu erbjuder ligger i ett av Stockholmsregionens mest intressanta och expansiva lägen och har stor potential. Det är en fantastisk möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen i Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Markanvisningstävlingarna avser tre kvarter och möjlighet finns att lämna anbud på ett eller flera av dem.

 • Kvarter 5: 13 000 kvadratmeter BTA för kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarteret ligger mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar och 100 meter från den framväxande kollektivtrafiknoden. Kvarteret gränsar till torg, park och ett centralt gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.
 • Kvarter 6: 9 500 kvadratmeter BTA för kontor, bostäder, förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger granne med kvarter 5, vid noden för kollektivtrafik och samtidigt granne med torget, parken och stora grönområden.
 • Kvarter 7: 15 000 kvadratmeter för kontor, bostäder och centrumverksamheter. Kvarteret utgör porten till Barkarby, har ett fantastiskt skyltläge mot E18 och gränsar samtidigt mot ett stort parkområde.

– Kvarterens läge innebär mycket intressanta möjligheter för kontor och kommersiell verksamhet. Vårt mål med markanvisningstävlingarna är en attraktiv och i viss mån iögonfallande bebyggelse med ett innehåll som tydligt bidrar till en dynamisk, upplevelserik och hållbar stadsmiljö, säger Toni Chmielewski, projektchef för stadsutvecklingsområdet i Barkarby.

I området pågår en intensiv expansion både vad gäller stadsutvecklingen och infrastruktur. Järfälla har avtal med flera samhällsbyggare med långt framskridna planer i området.

 • Nordr äger mark och planerar för sju kvarter med 1 200 bostäder och kommersiella lokaler där första byggstart planeras till hösten 2021.
 • Serneke planerar för sju kvarter med stort inslag av idrott och kultur med bland annat Stockholmregionens första skidslinga inomhus i kombination med kontor, hotell, konferens, bostäder, handel och service. Byggstart beräknas till 2021/2022.
 • Hemsö har en markanvisning och planerar för Barkarby sjukhus, äldreboende och bostäder. Byggstart beräknas till 2022.
 • Tricoreal har en markanvisning och planerar för ett kvarter med stark hållbarhetsprägel med kontor, hotell, service, handel och bostäder. Byggstart beräknas till 2022.
 • Sagax äger mark och planerar för två kvarter med kontor och bostäder. Byggstart beräknas till 2022.
 • Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter för kontor, utbildning, vård, idrott och kultur som öppnar i januari 2022.
 • Skanska bygger tre kvarter med kontor, hotell, kommersiella lokaler, äldreboende och bostäder, där det första kvarteret har byggstartat.
 • Nya tunnelbanan till Barkarby byggstartade 2018. Trafikstart beräknas till 2026.
 • Veddestabron byggstartade 2019 och beräknas stå klar för trafik sommaren 2022.
 • Veddestavägen, som är en viktig länk i området och ansluter till Veddestabron, byggs om och ska stå klar sommaren 2022.
 • Noden för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och nya plattformar för regional- och fjärrtåg ska stå klar i samband med tunnelbanans öppnande 2026.

Markanvisningstävlingarna pågår mellan den 3 maj och 31 augusti. Detaljplanerna har vunnit laga kraft.

 

Senaste inläggen
Translate »