Kategori: Nyhet
Järfälla kommun upphandlar logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till det expansiva stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Under åren 2019 - 2032 beräknas 488 000 byggtransporter till området.

Utbyggnaden av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden är komplex med stora mängder byggtransporter och många byggaktörer som ska samsas i stadskvarter med boende och näringsidkare. Därför upphandlar nu Järfälla kommun en logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till området.

Förväntningarna är att logistiklösningen ska bidra till:

  • en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg.
  • ökad trivsel för boende och näringsidkare.
  • god arbetsmiljö för byggaktörerna.
  • ökad leveransprecision och kortare byggtider.
  • minskat materialsvinn.

– Med en logistiklösning kan vi styra och kontrollera byggtransporterna till Barkarbystaden. Det bidrar till minskad trafik och miljöbelastning, trygghet och trivsel för boende och näringsidkare samt en god arbetsmiljö och effektiv produktion. Det är en lösning som är bra för alla parter, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Uppdraget innebär att operatören tar ett helhetsansvar för driften av logistiklösningen, ger förutsättningar för en effektiv och hållbar utbyggnad och bidrar till goda produktions­förutsättningar. Upphandlingen är öppen fram till och med 16 mars 2020. Tilldelningsbeslut sker i maj 2020 och driftstart beräknas till Q1 2021.

Beslut om godkännande av upphandling av logistiklösning för Barkarbystaden togs av kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagen den 29 januari.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Senaste inläggen
Translate »