Kategori: Nyhet
Järfälla kommun tecknar avtal med Wiklunds om en logistik­lösning som ska styra och kontrollera byggtransporter till stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Under åren 2019-2032 beräknas 488 000 bygg­transporter till området.

Avtalet innebär att Wiklunds Åkeri tar ett helhetsansvar för driften av logistiklösningen, ger förutsättningar för en effektiv och hållbar exploatering och bidrar till goda produktions­förutsättningar.
– Jag är glad att vi nu får en logistiklösning på plats som gör att vi på ett bättre sätt kan styra och kontrollera byggtransporterna till Barkarbystaden. Lösningen kommer att bidra till minskad trafik och miljöbelastning, trygghet och trivsel för boende och näringsidkare samt en god arbetsmiljö och effektiv produktion. Det är en lösning som är bra för alla parter, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
Logistiklösningen kommer att innebära flera positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer som är verksamma i Barkarbystaden, såsom:

  • en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg
  • bättre framkomlighet för byggtransporter och allmän trafik.
  • trivsel för boende och näringsidkare.
  • god arbetsmiljö för byggaktörerna.
  • ökad leveransprecision och kortare byggtider.
  • minskat materialsvinn.

– Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att hjälpa till i ett av Sveriges största och mest spännande stads­byggnadsprojekt. Bygglogistik har en avgörande roll för hur en levande stad skapas där Järfälla kommun tar ansvar. Många är vi som påverkas av byggprojekt och dess transporter. Vi lever, bor och arbetar i stads­miljöer som är under ständig utveckling. Wiklunds arbetar för att göra logistik enkelt och lösa komplexa logistikutmaningar. Vårt kunnande och långa erfarenhet kommer väl till pass i utbyggnaden av Barkarbystaden, säger Tommi Pettersson, VD Wiklunds Åkeri AB.
Driftstart för logistiklösningen beräknas till första kvartalet 2021.

Senaste inläggen
Translate »