Kategori: Nyhet, B-hjärtat
Det målmedvetna arbetet för ett företagsklimat i toppklass ger resultat och Järfälla tar ett ordentligt kliv i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets 290 kommuner. Järfälla klättrar från plats 134 till 69 och utmärker sig som den kommun som ökar mest i Stockholms län

Mätningen av företagsklimatet i kommunerna görs för att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Mitt i utbyggnaden av en helt ny stadsmiljö är detta något som prioriteras högt i Järfälla. Det lokala näringslivet är en viktig byggsten för att de nya kvarteren ska fyllas av liv och rörelse i takt med att staden växer. Ambitionen är tydlig: att tillsammans utveckla Järfälla och Barkarby.

– Ett livskraftigt och starkt näringsliv är väldigt viktigt för Järfälla och för Järfällaborna. Järfälla ska vara en attraktiv kommun att starta och driva sitt företag i. Kommunen ska möta företagare med engagemang, förståelse och en hög servicenivå och som företagare i Järfälla så ska man kunna lägga sitt fokus på den egna verksamheten och inte på kommunal byråkrati.

Att vi återigen klättrar i rankingen ser jag som ett kvitto på att det målmedvetna arbete som vi har lagt under ner de senaste åren nu ger resultat. Vi är på god väg mot ett företagsklimat i toppklass, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfälla har under året tagit flera viktiga steg för att fortsätta förbättra företagsklimatet. Några exempel är:

  • En tillväxtakademi för småföretagare.
  • Utbildningsinsatser för kommunens tjänstepersoner.
  • Ett konkret trygghetsarbete tillsammans med företagen.

Kommundirektör Vesna Jovic, kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M), näringslivschef Leif Nyrén samt Jessica Drugge från Svenskt Näringsliv.

Om Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-mars 2022. Den sista tredjedelen bygger på statistik från SCB och UC.

 

Senaste inläggen
Translate »