Kategori: Nyhet
Fyra byggaktörer; Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania, bygger fyra nya centrala stadskvarter vid den nya tunnelbanan i Barkarbystaden. Det blir runt 1 000 nya bostäder - lägenheter och stadsradhus - lokaler för kontor och kommersiell verksamhet samt en förskola.

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livfull, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor trivs, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De fyra kvarteren ligger i direkt anslutning eller på gångavstånd till Barkarbystadens framtida tunnelbanestation som står klar 2026 och till naturreservatet som gränsar till den framväxande stadsmiljön.

Titania – lägenheter, stadsradhus, kommersiella lokaler och en förskola

Titania planerar för 400 lägenheter och stadsradhus upplåtna som bostadsrätter/äganderätter, 2 000 kvm lokaler för handel- och restaurangverksamhet samt en förskola för 120 barn. Byggstart planeras till 2023. (Visionsbild: Arkitema Architects)

– Vi tackar Järfälla kommun för förtroendet att utveckla ett av de största och mesta centralt belägna kvarteren i området. Bebyggelsen kommer att ligga i direkt anknytning till t-bana, torgbildning och möjliggör för oss att både skapa ett intressant utbud av kommersiella lokaler i bottenplan samt drygt 400 bostäder i varierande storlekar byggda kring en grönskande innergård, säger Einar Janson, VD Titania.

Sveaviken Bostad – lägenheter, bokaler och kommersiella lokaler

Sveaviken Bostad investerar för andra gången i Barkarbystaden och planerar för 200 bostadsrätter/ägarlägenheter samt bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras till 2022. (Ansvarig arkitekt: Viktor Nilsson, MOKO)

– Vi på Sveaviken Bostad är glada och stolta över att få vara med på resan när Barkarbystaden växer fram. Vi tar med oss goda erfarenheter av arbetet med kvarter 15, inte minst från samverkan med övriga byggaktörer och Järfälla kommun. Det känns därför extra positivt att nu få möjligheten att vara med och bygga ytterligare ett kvarter i Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

Selvaag Bostad – Plusskoncept, bostadsrätter med service som liknar hotell

Selvaag Bostad utvecklar bostadsrätter utifrån deras koncept Selvaag Pluss, ett livsstilsboende med fokus på hälsa, trivsel och trygghet för boende i alla åldrar. Bostäderna får funktioner som ger hög levnadsstandard med bland annat hotelliknande service där de boende får tillgång till bemannad reception, välutrustat gym, festlokal, konferensrum och en lounge för fika och umgänge. Byggstart planeras till 2023.

– Det är kul att få bidra till Järfälla kommuns arbete för en hållbar och trivsam stadsdel i Barkarby. Med vårt varumärkesskyddade Plusskoncept vill vi hjälpa människor till ett bekymmersfritt boende och ett livspussel som lättare går ihop. Vi vet hur man skapar trivsel, vårt höga Nöjda Kund Index talar sitt tydliga språk, säger Britta Blaxhult VD Selvaag Bostad.

Ikano Bostad – bostadsrätter och kommersiella lokaler

Ikano Bostad investerar för andra gången i Barkarbystaden och planerar för 220 bostadsrätter och lokaler för kommersiell verksamhet i gatuplan. Bostäderna kommer att byggas enligt Svanen. Byggstart planeras till 2022. (Visionsbild: Andersson Arfwedson arkitekter AB)

– Vi är väldigt glada över att få fortsätta bidra och samarbeta i utvecklingen av Barkarby tillsammans med Järfälla kommun. Vårt bostadserbjudande kompletterar bostadsutbudet i Barkarby på ett bra sätt. Det kommer bland annat bli Svanenmärkta, kvadratsmarta bostäder och en grönskande gård som bjuder in till gemenskap, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm Norr Ikano Bostad.

Nyfiken på vem som bygger var?

1. Selvaag Bostad – 2. Titania – 3. Sveaviken Bostad – 4. Ikano Bostad
Byggaktörer och kvarter som är klara sedan tidigare: 5. Sveaviken Bostad – 6. JM – 7. Credentia, K2A och Svenska Studenthus – 8. Byggvesta – 9. Botrygg – 10. Åke Sundvall – 11. Wallenstam –
12. Resona – 13 & 14. Åke Sundvall

Om avtalen

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Ikano Bostadsutveckling AB, Selvaag Bostad Fastighet 1 AB, Sveaviken Bostad AB och Titania Projektutveckling AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 31 maj.

Senaste inläggen
Translate »