Kategori: Event
Mellan januari och mars genomför Kungliga Tekniska högskolan (KTH) en studie om hur det dagliga resandet påverkar vardagslivet för boende i Barkarbystaden. Studien riktar sig till alla boende från 18 år och uppåt som vill delta i en intervjuundersökning och dela med sig av sitt vardagsliv. Ta chansen att berätta hur du tycker att resandet i Barkarbystaden fungerar och bidra till utvecklingen av framtidens städer!

– Vi vill höra om dina erfarenheter och tankar kring vad som fungerar bra eller mindre bra i dina vardagliga resor, samt hur vardagslivet kan förbättras för just dig. Oavsett om du pendlar långt eller kort, om du arbetar eller studerar hemifrån eller är kanske inte arbetar av något skäl. Vi vill gärna ta del av en mångfald av olika vardagsliv, säger Anna Strohmayer, doktorand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH.

Anmäl dig till studien här

Att KTH väljer att titta på just Barkarby, som är ett av Europas största utbyggnadsområden, faller sig naturligt. Här pågår unika satsningar på infrastruktur för att möta framtidens krav på transporter. I takt med att den nya stadsmiljön växer fram testas också nya lösningar som självkörande bussar och BRT-linjer i skarpt läge mitt i den växande staden.

Det är unikt att utformningen av stadens resor sker samtidigt som utbyggnaden pågår och för Järfälla är det en viktig del i kommunens ambition att skapa en modern och hållbar stad som möter invånarnas behov. Studiens resultat kommer att bidra med ett nytt perspektiv kring faktorer som påverkar det vardagliga resandet, ett perspektiv som inte undersökts i djupare form tidigare och som kommer vara ett välkommet tillskott för alla som arbetar med resande och stadsutveckling.

Om studien

Studien görs av Kungliga Tekniska Högskolan och ska undersöka erfarenheter och reflektioner kring det egna vardagsresandet hos boende i Barkarbystaden. Det handlar om de vardagliga förflyttningarna mellan hemmet, förskola, skola, affärer, restauranger, arbete, fritidsaktiviteter, familj och vänner, hur dessa fungerar och hur de påverkar ens vardag.

Målsättningen är att bidra till kunskap för att tydligare kunna konkretisera social hållbarhet i den regionala planeringen. En utgångspunkt i studien är att vardagsresandet har en betydande påverkan på människors liv.

Mer information om studien finns på KTH:s hemsida.

Senaste inläggen
Translate »