Kategori: Nyhet
Atrium Ljungberg är i full färd med att bygga Bas Barkarby, en signaturbyggnad, en mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för kontor, utbildning, idrott, hälsa och kultur precis invid E18 och det kollektivtrafiknav som växer fram i Barkarby.

– I Bas Barkarby skapar vi kontor på en helt ny nivå. Inte bara på höjden, utan också för att vi erbjuder kontorsmiljöer mitt i en kreativ mötesplats där också gymnasieskola, kultur, idrott och hälsa tar plats tillsammans med restaurang, gym och service, säger Catarina Sjömark, affärsutvecklare för Atrium Ljungberg.

Det blir ett helt nytt kontorsläge och mötesplats ett stenkast från tunnelbana, pendeltåg, buss, regionaltåg, E18 och Förbifart Stockholm som kommer att binda ihop Stockholm och hela Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– Bas Barkarby kommer att ligga granne med ett fantastiskt kommunikationsnav. Läget kan inte bli bättre för kontor och mötesplatser, säger Catarina Sjömark.

Järfälla gymnasium flyttar in

I början av 2022 flyttar Järfälla gymnasium hit sina teoretiska, högskoleförberedande utbildningar, som ekonomi-, samhäll-, natur-, estet- och teknikprogrammen. Eleverna på teknikprogrammet kommer få ta del av ett nytt samarbete med de stora, välkända och högteknologiska företagen SAAB, Midsummer och Silex Microsystems. Inledningsvis erbjuder företagen studiebesök och därefter planeras för praktikplatser och sommarjobb för att i framtiden kunna rekrytera duktiga medarbetare.

– Jag ser stora möjligheter att utveckla detta samarbete vidare med flera företag i och med flytten till Bas Barkarby. Det är en utmärkt mötesplats för det och kan bli en win-win-win för alla parter; företag, skola och studenter, säger Niklas Paulsson, näringslivsutvecklare på Järfälla Näringsliv AB.

Plats för utbildning, talang och lärande

Förutom kontorsarbetsplatser och Järfälla gymnasium kommer Bas Barkarby också att få stora inslag av kultur och idrott med tyngdpunkt på aktiviteter för barn och unga. Det blir en stor idrottshall, bibliotek, konsthall, danssal och en så kallad Blackbox – en flexibel lokal för konserter, scenföreställningar och föreläsningar.

– Hela kvarteret är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika intressen. Vi brukar säga att vi skapar en lägereld – en mötesplats där vi kopplar ihop näringsliv, kultur, idrott och utbildning, säger Catarina Sjömark.

KORT OM BAS BARKARBY

Etapp 1 – byggstart april 2019 – beräknad inflyttning 2021/2022

30 000 kvadratmeter för näringsliv, utbildning, kultur och idrott.

  • kontorslokaler
  • utbildningslokaler för Järfälla gymnasiums högskoleförberedande program
  • idrottshall
  • blackbox: en flexibel lokal för konserter, scenföreställningar och föreläsningar
  • konsthall
  • bibliotek
  • restaurang
  • gym

Etapp 2

20 000 kvadratmeter för kontor, hotell och bostäder

 

Bas Barkarby sett från ovan

Bas Barkarby ligger i ett fantastiskt läge vid Veddestabron, E18 och det nya kommunikationsnav som växer fram i Barkarby. 

Entré Bas Barkarby

Huvudentré Bas Barkarby vid Veddestabron.

Foajé i Bas Barkarby

Entré och foajé i Bas Barkarby.

Kontor i Bas Barkarby

Kontor i Bas Barkarby.

Senaste inläggen
Translate »