Kategori: Nyhet
Barnläkarmottagning, husläkarmottagning, BVC, MVC och primärvårdsrehab finns i planerna när Barnsjukhuset Martina etablerar sig i Barkarbystaden.

Det är byggaktören Åke Sundvall som planerar för ett centrum för friskvård där olika aktörer inom vård och hälsa på ett hållbart sätt delar på ytor och funktioner. En slags medical-coworking. I ett första steg har Åke Sundvall tecknat ett samarbetsavtal med Barnsjukhuset Martina. I nästa steg förbereder man för fler goda grannar.

– Barnsjukhuset Martina ser fram emot att välkomna familjer till en ny spännande stadsdel med barnläkarmottagning, husläkarmottagning, BVC, MVC och en primärvårdsrehab. Samtliga verksamheter kommer att ha vårdavtal med Region Stockholm. Detta blir vår femte geografiska plats i Stockholm och vi planerar att ha generösa öppettider i en harmonisk miljö där kvalitet och ett bra patientbemötande står i fokus. Uppskattningsvis kommer vi ha flera hundra besökare dagligen säger Claude Kollin, vd för Barnsjukhuset Martina

Läget blir det allra bästa, i samma hus som en av entéerna till Barkarbystadens tunnelbanestation. Förutom verksamheter inom vård och hälsa planerar Åke Sundvall här för bostäder och ett stråk med restauranger, caféer och annan närservice.

– Etableringen av ett medical co-working i Kvarter 9 ger konkreta förutsättningar att klimatsmart dela på funktioner, logistik och service för husets hyresgäster. Kvarteret och dess verksamheter drar även naturligt nytta av platsens flöden via tunnelbana i bottenvåningen och övrig kollektivtrafik intill, avslutar Sarah Segerman projektchef för kvarter 9.

Byggstart av kvarteret planeras till slutet av 2022/2023 och första inflyttning blir cirka två år senare.

Läs mer om Barnsjukhuset Martinas etablering i Barkarbystaden hos Åke Sundvall »

Barnläkarmottagning, husläkarmottagning, BVC, MVC och primärvårdsrehab finns i planerna när Barnsjukhuset Martina etablerar sig i Barkarbystaden.

Senaste inläggen
Translate »