Kategori: Nyhet
Nu är det klart att Hemsö köper mark för att utveckla och bygga Barkarby sjukhus - framtidens sjukhus där modern vård och omsorg blir tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm. Avtalet med Järfälla kommun innebär att planeringen för Barkarby sjukhus nu kan gå in i ett nytt skede. 

– Barkarby sjukhus får ett oslagbart läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I Hemsös planer för Barkarby sjukhus ingår:

  • sjukhus med närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering
  • familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola
  • äldreboende med ett 60-tal platser
  • trygghetsboende eller annan typ av bostäder

– Nu kan vi fortsätta arbetet med att etablera nära vård i moderna lokaler samt även äldreboende och familjecentral i ett av Stockholms mest attraktiva tillväxtlägen. Planerna på ett nytt sjukhus i Barkarby har pågått några år och det känns mycket bra att vi nu kommit ett steg vidare i processen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Utvecklar i två steg

Hemsö förvärvar marken i två steg. I det första steget planeras för ett äldreboende, familjecentral och bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där sjukhuset med närakut, röntgen, laboratoriemedicin, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrik och öppen- och slutenvårdsrehabilitering planeras.

Om avtalet med Hemsö och antagande av detaljplanen Veddesta II

Detaljplanen för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl. som möjliggör Barkarby sjukhus, antogs av kommunfullmäktige i Järfälla, måndagen den 20 september.

Beslut om godkännande av överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark med Hemsö Patienthotell AB, inom Veddesta II, del av fastigheterna Veddesta 2:1 och Veddesta 2:33 togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 september.

Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola samt äldreboende med ett 60-tal platser. (Visionsbild: BSK Arkitekter)

Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk.

Senaste inläggen
Translate »