Kategori: Nyhet
I Barkarby pågår just nu unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken. 2026 är Barkarby en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar sam­man Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan du ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget till och från Barkarby för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Samtidigt byggs Veddestabron som beräknas klar för trafik sommaren 2022. 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rätt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Det här bygger vi fram till 2026

  • Veddestabron. Beräknas klar för trafik sommaren 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong. (Trafikverket)
  • Nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik vid Barkarby station och den framväxande stadsmiljön. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnar i januari 2022. Över E18 sträcker sig Veddestabron som står klar sommaren 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den ska vara kvar och med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa, med bland annat Stockholmsområdets första skidslinga för längdskidåkning inomhus. (Visionsbild: White Arkitekter)

Barkarby pendeltågsstation kommer att vara kvar

Barkarby pendeltågsstation med perrong ska vara kvar. Med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen.

Ökat behov av kollektivtrafik när Stockholm växer

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby byggs gemensamt av Trafikverket, Region Stock­holm och Järfälla kommun. Satsningen görs för att möta ett ökat behov av kollektiv­trafik när Stockholmsregionen växer.

Ny stadsmiljö i fantastiskt läge

Intill knutpunkten bygger Järfälla tillsammans med erfarna och nytänkande byggaktörer en helt ny livfull, hållbar och upplevelserik stadsmiljö.

– Vi bygger bostäder för familj, singel, sambo, särbo, ung och gammal. Vi bygger för hälsa och idrott i kombination med näringsverksamhet, utbildning och kultur och skapar förutsättningar för att människor, företag och organisationer ska kunna växa, utvecklas och må bra. Barkarby blir en knutpunkt där det nya Stockholm möts, lever och arbetar i en helt ny dynamisk stadsmiljö. Det är en plats för innovation, utveckling, talang och framtidstro. Här, i händelsernas centrum, kommer tiotusentals människor att tillbringa sin tid varje dag, säger Toni Chmielewski, projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby.

Visionsbild över den nya knutpunkten för kollektivtrafik som byggs i norra änden av perrongen vid Barkarby station. Närmast i bild ser du perrongen för pendeltåg och de nya plattformarna för regionaltåg och fjärrtåg. Till höger ser du den nya stationsbyggnaden med träfasad och rakt fram den nya bussterminalen. Runt knutpunkten byggs ny stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur. (Visionsbild: White Arkitekter)

Uppe på Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden med träfasad till höger. Veddestabron ska stå klar sommaren 2022 och kommer att binda samman Barkarbystaden, Veddesta och Barkarby. Härifrån kan du 2026 kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar du Bas Barkarby till vänster och kontoret Eira till höger. (Visionsbild: White Arkitekter)


Läs mer om läge och kommunikationer i Barkarby

 

 

Senaste inläggen
Translate »