Kategori:

530 meter lång, 28 meter bred och med ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg på bägge sidor är Veddestabron en viktig pusselbit i den nya stadsmiljön.

Senaste inläggen
Translate »