Kvarter 6

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN 3 maj – 31 augusti 2021. Utvärdering pågår.
INNEHÅLL Kontor, centrumverksamheter, bostäder och förskola. Parkering i garage.
STORLEK 9 500 kvm BTA inklusive förskolan. Tillåtet att bygga upp till 6 våningar. Förskola i 2 våningar.
BYGGSTART Preliminärt våren 2023.
KONTAKTPERSON Josefine Idbrant

Kvarter 6 omfattar 9 500 kvadratmeter för kontor, bostäder, förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger vid tunnelbanan och den framväxande noden för kollektivtrafik där boende och besökare enkelt kan byta mellan tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg för att ta sig hem eller ut i världen. I anslutning till kvarteret finns Stinsparken och Stinstorget med möjlighet till rekreation, grönska och uteserveringar. Kvarteret ligger också i ett kommersiellt gynnsamt läge nära Veddestavägen och Veddestastråket där tusentals människor beräknas passera varje dag.

Målet är ett attraktivt kvarter som tillför energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. I området finns flera byggaktörer som har långt framskridna planer för kontor, hotell, kultur, idrott med bland annat skidanläggning med skidspår inomhus, bostäder, handel service, förskola, äldreboende och Barkarby sjukhus.

Kvarter 6 ingår i detaljplaneområdet Veddesta I. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juni 2020.

Här hittar du mer information och alla handlingar för markanvisningstävlingen

Kvarter 6 ligger i ett fantastiskt läge nära Stinsparken, Stinstorget och den nya noden för kollektivtrafik. I området har Järfälla avtal med flera samhällsbyggare som har långt framskridna planer.

1. Nod för kollektivtrafik. 2. Veddestabron. 3. Sagax planerar kontor, bostäder, service. 4. Tricoreal planerar kontor, bostäder, service. 5. Nordr bygger bostäder, förskola, service. 6. Hemsö planerar sjukhus, bostäder och äldreboende. 7. Serneke bygger skidspår inomhus, hotell, kontor, bostäder, service. 8. Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby – en mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott och kontor. 9. Skanska bygger kontor, bostäder, service. 10. Kommande markanvisning.

Läge kvarter 6

Kvarter 6 ligger mitt i den nya stadsmiljö som växer fram i Barkarby

Liknande projekt
Translate »