Stinsen kvarter 6

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN Preliminärt maj 2021.
INNEHÅLL Bostäder och förskola. Möjligt med kontor och centrumverksamhet. Parkering i garage.
STORLEK 9 500 kvm BTA inklusive förskolan. Tillåtet att bygga upp till 6 våningar. Förskola i 2 våningar.
BYGGSTART Preliminärt våren 2023.
KONTAKTPERSON Josefine Idbrant

Kvarter 6 ligger 75 meter från Barkarbys tunnelbanestation och 150 meter från det framväxande kollektivtrafiknavet där boende och besökare enkelt kan byta mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg för att ta sig hem eller ut i världen. I anslutning till kvarteret finns Stinsparken och Stinstorget med möjlighet till rekreation, grönska och uteserveringar. Kvarteret ligger också i ett kommersiellt gynnsamt läge nära Veddestavägen och Veddestastråket där tusentals människor beräknas passera varje dag.

Illustrationsplan Stinsen kvarter 5

Illustrationsplan Stinsen kvarter 6.

Visualisering Stinsen-området i Vedddesta

Stinsen kvarter 6 ligger i ett grönt och fint läge vid Stinsparken och nära Stinstorget med uteserveringar och handel.

Läge Stinsen kvarter 6

Stinsen kvarter 6 ligger i ett fantastiskt läge nära Stinsparken, Stinstorget och det nya kollektivtrafiknavet.

1. Nav för kollektivtrafik. 2. Veddestabron. 3. Sagax planerar kontor, bostäder, service. 4. Tricoreal planerar kontor, bostäder, service. 5. Nordr bygger bostäder, förskola, service. 6. Hemsö planerar sjukhus, bostäder och äldreboende. 7. Serneke bygger skidspår inomhus, hotell, kontor, bostäder, service. 8. Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby – en mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott och kontor. 9. Skanska bygger kontor, bostäder, service. 10. Kommande markanvisning. 11. Stinsen kvarter 6.

Liknande projekt
Translate »