Stinsen kvarter 5

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN Preliminärt maj 2021.
INNEHÅLL Kontor och centrumverksamhet. Parkering i garage.
STORLEK 13 000 kvm BTA. Tillåtet att bygga upp till 9 våningar.
BYGGSTART Preliminärt våren 2023.
KONTAKTPERSON Josefine Idbrant

Stinsen, kvarter 5 ligger 50 meter från Barkarbys tunnelbanestation och 150 meter från det framväxande kollektivtrafiknavet där boende och besökare enkelt kan byta mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg för att ta sig till jobbet eller ut i världen. Kvarter 5 har ett kommersiellt gynnsamt läge vid Veddestavägen och Veddestastråket där tusentals människor beräknas passera varje dag. I direkt anslutning till kvarteret finns Stinsparken och Stinstorget med möjlighet till rekreation, grönska och uteserveringar.

Illustrationsplan Stinsen kvarter 5

Illustrationsplan Stinsen kvarter 5.

Karta, läge kvarter 5

Stinsen kvarter 5 ligger mitt i den nya stadsmiljö som växer fram i Barkarby.

Karta över Veddesta där kvarter 5 ligger

Stinsen kvarter 5 ligger vid det nya kollektivtrafiknavet.

1. Nav för kollektivtrafik. 2. Veddestabron. 3. Sagax planerar kontor, bostäder, service. 4. Tricoreal planerar kontor, bostäder, service. 5. Nordr bygger bostäder, förskola, service. 6. Hemsö planerar sjukhus, bostäder och äldreboende. 7. Serneke bygger skidspår inomhus, hotell, kontor, bostäder, service. 8. Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby – en mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott och kontor. 9. Skanska bygger kontor, bostäder, service. 10. Kommande markanvisning. 11. Stinsen kvarter 5.

Liknande projekt
Translate »