Kvarter 5

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN 3 maj – 31 augusti 2021. Utvärdering pågår.
INNEHÅLL Kontor och centrumverksamhet. Parkering i garage.
STORLEK 13 000 kvm BTA. Tillåtet att bygga upp till 9 våningar.
BYGGSTART Preliminärt våren 2023.
KONTAKTPERSON Josefine Idbrant

Kvarter 5 omfattar 13 000 kvadratmeter med möjlighet att bygga kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarteret ligger mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar och 100 meter från Stockholms nya framväxande nod för kollektivtrafik som 2026 binder samman Stockholms­regionen med Mälardalen och gör Barkarby till en central stadskärna i regionen. Kvarteret gränsar till torg, park och ett central gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.

Målet är ett attraktivt kvarter som tillför dynamik och energi till den stadsmiljö som växer fram. I området finns flera byggaktörer som har långt framskridna planer för kontor, hotell, kultur, idrott med bland annat skidanläggning med skidspår inomhus, bostäder, handel service, förskola, äldreboende och Barkarby sjukhus.

Kvarter 5 ingår i detaljplaneområdet Veddesta I. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juni 2020.

Här hittar du mer information och alla handlingar för markanvisningstävlingen

Kvarter 5 ligger vid den nya noden för kollektivtrafik. I området har Järfälla avtal med flera samhällsbyggare som har långt framskridna planer.

1. Nav för kollektivtrafik. 2. Veddestabron. 3. Sagax planerar kontor, bostäder, service. 4. Tricoreal planerar kontor, bostäder, service. 5. Nordr bygger bostäder, förskola, service. 6. Hemsö planerar sjukhus, bostäder och äldreboende. 7. Serneke bygger skidspår inomhus, hotell, kontor, bostäder, service. 8. Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby – en mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott och kontor. 9. Skanska bygger kontor, bostäder, service. 10. Kommande markanvisning.

Karta, läge kvarter 5

Kvarter 5 ligger mitt i den nya stadsmiljö som växer fram i Barkarby.

Liknande projekt
Translate »