Kvarter 6, stadskvarter vid tunnelbanan

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN 16 mars – 17 maj 2021.
INNEHÅLL Bostäder, äganderätter och/eller bostadsrätter, kontor och kommersiella lokaler.
STORLEK 17 000 kvm BTA.
BYGGSTART Preliminärt Q3 2022.
KONTAKTPERSON Barbara Vincent

Markanvisningstävlingen avser ett stadskvarter i Barkarbystaden om 17 000 kvm med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt, kommersiella lokaler i gatuplan och lokaler för kontor. Kvarter 6 har ett mycket centralt läge mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar. Här finns bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamhet. Målet är en attraktiv bebyggelse som bidrar till dynamisk och livfull stadsmiljö.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 14 juli 2019.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-03-16 till och med 2021-05-17. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Inbjudan

Här hittar du inbjudan till markanvisningstävlingen och alla handlingar >>

Goda tvåor

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Byggaktörer i området

I området runt kvarter 6 och tunnelbanan har Järfälla avtal med flera byggaktörer med långt framskridna planer:

  • Byggvesta bygger ett kvarter om 17 000 kvm med äganderätter, hyresrätter och kommersiella lokaler.
  • Credentia, K2A och Svenska Studenthus bygger studentbostäder, förskola, bostadsrätter och kommersiella lokaler i ett kvarter om 25 000 kvm.
  • Botrygg har markanvisningsavtal för ett kvarter om 17 500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till hösten 2021.
  • JM har markanvisningsavtal för ett kvarter om 18 000 kvm och planerar för äganderätter och lokaler för co-working. Byggstart planeras till hösten 2021.
  • Resona har markanvisningsavtal för ett kvarter om 27 000 kvm och planerar för kontor, co-working, kommersiella lokaler, restaurang, café, bostäder och co-living. Byggstart planeras till Q4 2021.
  • Sveaviken bygger ett kvarter om 25 000 kvm med bostadsrätter, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till 2021/2022.
  • Åke Sundvall investerar i Barkarbystaden för tredje gången och har markanvisningsavtal för tre kvarter om totalt 73 500 kvm och planerar för bostäder, större dagligvarubutik, kontor för enmans- eller fåmansföretag, vård- och hälsoverksamheter, kommersiella lokaler och restaurangstråk. Byggstart planeras till hösten 2021.
  • Wallenstam har markanvisningsavtal för ett kvarter om 22 500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till 2022.

Läge kvarter 6Läget är mycket centralt mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar. Kvarteret har bra möjligheter för kommersiell service och ett utmärkt läge för restauranger och caféer. Kvarteren runt omkring är redan markanvisade för bostäder, kommersiell service, kontor i olika former, vårdändamål och förskola.

Kvarter 6 Barkarbystaden IV

Kvarter 6 ligger mitt i Barkarbystadens där stadslivet är som mest dynamiskt och livfullt.

Liknande projekt
Translate »