Kvarter 7

FÖRFARANDE Markanvisningstävling.
TIDPLAN 3 maj – 31 augusti 2021. Utvärdering pågår.
INNEHÅLL Kontor, bostäder och centrumverksamhet.
STORLEK 15 000 kvm BTA.
BYGGSTART Preliminärt våren 2023.
KONTAKTPERSON Maria Davidsson

Kvarter 7 är porten till Barkarby och det första kvarteret du möts av när du kommer till Barkarby söderifrån. Det har ett utmärkt skyltläge vid E18. På gångavstånd ligger Stockholms nya framväxande nod för kollektivtrafik som 2026 binder samman Stockholmsregionen med Mälardalen och gör Barkarby till en central stadskärna i regionen.

Målet är att kvarteret ska vara en iögonfallande entré till Barkarby och tillföra energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. Kvarter 7 är det femte kvarteret som markanvisas inom detaljplaneområdet.

Kvarter 7 ligger inom detaljplanen för Barkarbystaden II. Detaljplanen vann laga kraft den 12 januari 2018.

Här hittar du mer information och alla handlingar för markanvisningstävlingen

Kvarter 7 är porten till Barkarby, har ett utmärkt skyltläge mot E18 och ligger på gångavstånd till den framväxande noden för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg

1. Nav för kollektivtrafik. 2. Veddestabron. 3. Sagax planerar kontor, bostäder, service. 4. Tricoreal planerar kontor, bostäder, service. 5. Nordr bygger bostäder, förskola, service. 6. Hemsö planerar sjukhus, bostäder och äldreboende. 7. Serneke bygger skidspår inomhus, hotell, kontor, bostäder, service. 8. Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby – en mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott och kontor. 9. Skanska bygger kontor, bostäder, service. 10. Kommande markanvisning.

Liknande projekt
Translate »