Kvarter 14

FÖRFARANDE Markanvisningstävling eller direktanvisning.
TIDPUNKT 2022.
INNEHÅLL Bostäder, kontor och centrumverksamhet.
STORLEK 19 000 kvm BTA.
BYGGSTART Preliminärt hösten 2023.
KONTAKTPERSON David Lanthén

Kvarter 14 ligger vid Majorstorget och nära nya Ålstaskolan. Ålstaskolan byggs just nu och planeras stå klar 2022/2023. Kvarter 14 ligger också nära både naturreservatet med härliga promenadstigar och cykelvägar och några hundra meter från Barkarbystadens tunnelbanestation som har planerad trafikstart 2026.

Läge kvarter 14 i Barkarbystaden. Visualisering över kommande kvarter.

1. Ålstaskolan. 2. Sveaviken planerar ciytkvarter med bostäder, studentbostäder, lokaler, restauranger, butiker och förskola. 3. JM planerar för ägarlägenheter. 4. Credentia, K2A och Svenska Studenthus bygger bostäder, studentlägenheter, förskola, LSS-boende. 5. Byggvesta och Hållbo bygger bostäder och kommersiella lokaler. 6. Botrygg planerar bostäder och kommersiella lokaler. 7. Åke Sundvall planerar bostäder, dagligvarubutik och kommersiella lokaler. 8. Resona planerar för kontor, co-working, bostäder, co-living. restaurang, café och kommersiella lokaler. 9. Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbanestation. 10. Kvarter 14.   

Liknande projekt
Translate »