Kvarter 12

 

UTVECKLARE Titania

INNEHÅLL Lägenheter och stadsradhus i form av bostadsrätter och ägandelägenheter. Lokaler för handel och restauranger. Förskola.

SÄLJSTART  Ej fastställt

BERÄKNAD BYGGSTART 2023 preliminärt

 

Kvarter 12 ligger centralt, mitt emot Sveatorget och Barkarbystadens tunnelbanestation. Här planerar Titania för 400 lägenheter och stadsradhus i varierande storlekar byggda kring en grönskande innergård. I kvarteret blir det också flera kommersiella lokaler i gatuplan med ett varierat utbud av handel- och restaurangverksamhet och en förskola för 120 barn.

Kvarteret har ett stort fokus på hållbarhet. Bland annat är planen att återbruka tegel, betong och trä för att minska byggnadens klimatavtryck. På den omslutna gården återskapas den lokala floran och faunan för att förbättra den biologiska mångfalden. Byggnaden kommer också att förses med växtlighet på fasaden, utgående från planteringsbäddar i entréernas skärmtak.

Besök Titania och läs mer om kvarter 12

 

 

 

 

 

Liknande projekt
Translate »